Utvalgsmøter:
30.01.-01. februar
28.-29. mars 
11.-12. juni
02.-03. september
14.-15. oktober
05.-06. desember