Utvalgsmøter:

AU-møter:

15. februar
22. mars
18. april
3. mai
21. juni
23. august
12. oktober
22. november