AU-møter:

13. februar
1. april
5. juni
20. august
9. oktober
6. november
18. desember