Utvalgsmøter:

29.–30. januar Refera fra FUG-møte nr. 1-2015
16.–17. april Referat fra FUG-møte nr. 2-2015
03. juni Referat fra FUG-møte nr. 3-2015
03.–04. september Referat fra FUG-møte nr. 4-2015
23. oktober Referat fra FUG-møte nr. 5-2015
03.–04. desember Referat fra FUG-møte nr. 6-2015

AU-møter:

12. februar     
17. mars        
6. mai
24. juni
20. august      
23. september
11. november