Mer informasjon om regelverket for opptak til videregående utdanning finnes på vilbli.no, der det står:

Fylkene har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på. Vanligvis følger inntaksreglene i fylket ett av disse tre prinsippene:

  • Du kan søke på alle skoler i fylket
  • Du kan søke på skoler som ligger i din del av fylket (din region)
  • Du må søke den skolen som ligger nærmest der du bor (som tilbyr det utdanningsprogrammet du ønsker). 

I fylker der du kan velge mellom skoler, vil karakterene dine være med på å avgjøre hvilken skole du kommer inn på. Det regnes ut en poengsum på grunnlag av karakterene dine.

Kilde