De to nasjonale foreldreutvalgene, Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har laget en ny brosjyre med gode tips til foreldre foran skolestart.

Både barnehagen og skolen er forpliktet til å samarbeide godt med hverandre, og med foreldrene, om en best mulig overgang. Det er lovfestet i Rammeplan for barnehagen og i Opplæringsloven.

- Snakk med andre foreldre i barnehagen om overgangen til skolen. Skal flere andre barn begynne på samme skole? Skal vi forberede barna sammen? 
Det er et av tipsene som foreldrene får i den nye brosjyren.

Skolebesøk med spent Isak i ring
(Foto: FUB/FUG)

Årshjul for overganger

Avtroppende leder for FUB, Marie Skinstad-Jansen, har selv opplevd to overganger fra barnehage til skole for sine to eldste barn. I hennes hjemkommune Moss har de lenge hatt et årshjul for overganger.
 
- Både barna og vi foreldre ble tidlig på vinteren trukket inn i forberedelsene. Barna fikk besøke skolen flere ganger og skolens ansatte var i barnehagen. Vi foreldre ble invitert i foreldremøter på skolen, sier hun.
 
Hun mener dette har bidratt til at barna følte seg hjemme da de kom i skolegården og i klasserommet. Og barna kjente igjen både voksne og mange andre barn der, som bidro til trygghet.
 
Gunn Iren Müller og overgangsbrosjyren
(Foto: FUB/FUG)

Ta kontakt med andre

Når først skolen er i gang, er et godt råd å ta kontakt med de andre foreldre og dannet et nettverk så tidlig som mulig. 
 
- Det kan være lurt å avtale følgegrupper til og fra skolen. Eller man kan foreslå sosiale aktiviteter som kan spleise klassen sammen fra starten. Dette kan man enten koordinere med klassekontakten elle andre foreldre, sier avtroppende FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun mener dette kan sette tonen for et trygt og god klassefelleskapet og - miljø tidlig. 
 
- Dessuten er det å snakke positivt om skolen, de andre barna, lærerne og foreldrene, er en av våre viktigste oppgaver som foreldre, sier hun.

Hun er i tillegg svært opptatt av at foreldre må huske på å invitere alle i bursdag og på Halloween, enten alle jentene eller guttene. 
 
Tegning fra overgangsbrosjyren
Tegning fra overgangsbrosjyren

Foreldre må trygges

FUB har i sin femårsperiode (2015-19) hatt overganger som en av sine tre hjertesaker. Også FUG har vært opptatt av dette i sin periode (2016-19).
 
Begge utvalgslederne understreker at mange foreldre til førsteklassinger får et lite sjokk over å ha så liten kontakt med de voksne på skolen.
 
- Overgangen fra en tett og hyppig kommunikasjon med de ansatte i barnehagen kan virke overveldende. Det er lurt å forhøre seg med personalet på skolen og SFO om rutinene de har for mat, påkledning og toalettbesøk, sier de.
 
Særlig foreldre til barn med behov for spesiell tilrettelegging, trenger å trygges på at barnets behov blir møtt.
 
Gunn Iren Müller minner om at også overgangen fra barne- til ungdomsskolen kan være stor for mange barn, og at gode rutiner må etableres også for dette. 

Les mer om trygge overganger og få flere tips her.
 
- Trygge foreldre gir trygge barn, sier de to utvalgslederne og oppfordrer til konstruktivt samarbeid hjem-barnehage-skole.
 
Her er FUB og FUGs brosjyre om overganger på bokmål.
Her er FUB og FUGs brosjyre om overganger på nynorsk.

De kan lastes ned gratis, A5, fire sider.