Filmene finnes her på norsk, engelsk, nord-samisk, urdu, somali, polsk, arabisk og tegnspråk. De er produsert av fotograf Jan Lillehamre og ligger under Materiell og film /Filmer på nettsiden vår.

- Det er viktig for oss å nå ut til så mange foreldre som mulig. Ikke alle foreldre er klar over hvilken stor og viktig ressurs de er for bana sine når det gjelder skolehverdagen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun er selv med i filmene på norsk og engelsk. FUG-medlemmene Ubah Aden og Henrik Gaup har stått for henholdsvis den somaliske og den nord-samiske versjonen.

De andre som deltar på filmene er foreldre som har engasjert seg i sine barns skolehverdag på en eller annen måte.

Ikke ta for gitt

Mange tar det kanskje for gitt, men slett ikke alle er klar over hva forskning sier om foreldrenes betydning for barnet på skolen. Forskningen er tydelig på at dersom foreldrene engasjerer seg i hva som skjer i klassen og på skolen, øker både trivselen og læringen.

Det er skolens ansvar å gjøre foreldrene oppmerksomme på dette. Skolen, som den profesjonelle part, må gjøre foreldrene trygge på at de betyr noe for skolen og skolemiljøet.

- De må invitere foreldrene inn til et godt samarbeid. Det må skje tidligst mulig på skoleåret, og alle foreldre må nås med denne informasjonen, sier Müller.

Vegrer seg

- Vi vet at en del foreldre vegrer seg til samarbeid med skolen. De er i tvil om egen betydning og tenker at det som har med skolen å gjøre er de ansattes best egnet til å ta seg av. Foreldre kan ha egne negative erfaringer fra skoletiden. Det kan også være at språket er et hinder.

- Slik skal det jo ikke være. Vi håper de nye filmene våre kan være et lite bidrag til å bryte ned en barriere for et viktig samarbeid, sier Müller.

Her er lenke til alle de åtte filmene.

Her finner du stoff om skolestart.

Her kan du lese om forskning på foreldrenes betydning.