Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
VEILEDER: En klargjøring av rammene for informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Bildet viser et utvalg permer. foto: colourbox

- Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

Avklarte rammer rundt informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Utvalget er positiv til utkastet til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

SFO: Bilde av ryggsekker i skolegang. foto: colourbox

Dette mener FUG om rammeplan for SFO

En nasjonal rammeplan for SFO er et tiltak FUG har etterspurt over lengre tid. Planen antas å i stor grad ville bidra til et mer likeartet SFO-tilbud over hele landet, men FUG mener at at det bør fastsettes bestemmelse om makspris, søskenmoderasjon og inntektstilpasninger i større utstrekning enn det finnes i dag.  

FØRSTE SKOLEDAG: FUG-leder Marius Chramer som sju år gammel og håpefull på første skoledag. foto: privat

Barn og unges overgangsvindu er nå!

Det å starte på skolen er for de fleste en enorm overgang i livet. Å løfte fram betydningen som overgangene fra barnehage til barneskole og overgangene som senere kommer, har høy prioritet hos FUG. I år må vi foreldre stå på kravene våre for å skape en så smidig overgang som mulig for våre barn, skriver FUG-leder Marius Chramer. 

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring