Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
JENTE PÅ HJEMMESKOLE: Bildet viser en tenåring som sitter foran macen og har hjemmeskole.

Åtte av ti foreldre har hatt barn på hjemmeskole inneværende skoleår

En spørreundersøkelse fra FUG blant 1000 skoleforeldre fra hele landet viser at åtte av ti har hatt barn med hjemmeskole inneværende skoleår. –  At 56 prosent av foreldrene opplever at tilretteleggingen og dialogen ved hjemmeskole har vært på samme nivå som under nedstengingen i fjor gjør meg bekymra, sier FUG-leder Marius Chramer.

BEDRE KÅR: Bilde av trafikkmaskinen ved Bjørvika i Oslo. Hovedstaden er en av flere byer med levekårs- og integreringsutfordringer som utvalget har sett nærmere på. foto: colourbox

Høringssvar - Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte i 2018 et utvalg som skulle se på levekårs- og integreringsutfordringer i byområder. Utredningen ble overlevert til ministrene før jul. Her er FUG og FUB sine innspill til høringsbrevet.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring