Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

JENTE PÅ HJEMMESKOLE: Bildet viser en tenåring som sitter foran macen og har hjemmeskole.

Åtte av ti foreldre har hatt barn på hjemmeskole inneværende skoleår

En spørreundersøkelse fra FUG blant 1000 skoleforeldre fra hele landet viser at åtte av ti har hatt barn med hjemmeskole inneværende skoleår. –  At 56 prosent av foreldrene opplever at tilretteleggingen og dialogen ved hjemmeskole har vært på samme nivå som under nedstengingen i fjor gjør meg bekymra, sier FUG-leder Marius Chramer.

AVLYSTE EKSAMEN: Bildet viser en elev som forbereder seg til muntlig eksamen. foto: colourbox

- Riktig å avlyse muntlig eksamen for alle elever i tiende klasse

Bare timer før Guri Melby konkluderte med at årets muntlige eksamen ble avlyst sendte FUG et brev til kunnskapsministeren der vi fortalte at det var uholdbart å gjennomføre eksamen. - Vi er glade for at hun ombestemte seg, sier FUG-leder Marius Chramer. 

BEDRE KÅR: Bilde av trafikkmaskinen ved Bjørvika i Oslo. Hovedstaden er en av flere byer med levekårs- og integreringsutfordringer som utvalget har sett nærmere på. foto: colourbox

Høringssvar - Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte i 2018 et utvalg som skulle se på levekårs- og integreringsutfordringer i byområder. Utredningen ble overlevert til ministrene før jul. Her er FUG og FUB sine innspill til høringsbrevet.

VEILEDER: En klargjøring av rammene for informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Bildet viser et utvalg permer. foto: colourbox

- Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

Avklarte rammer rundt informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Utvalget er positiv til utkastet til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

SFO: Bilde av ryggsekker i skolegang. foto: colourbox

Dette mener FUG om rammeplan for SFO

En nasjonal rammeplan for SFO er et tiltak FUG har etterspurt over lengre tid. Planen antas å i stor grad ville bidra til et mer likeartet SFO-tilbud over hele landet, men FUG mener at at det bør fastsettes bestemmelse om makspris, søskenmoderasjon og inntektstilpasninger i større utstrekning enn det finnes i dag.  

FØRSTE SKOLEDAG: FUG-leder Marius Chramer som sju år gammel og håpefull på første skoledag. foto: privat

Barn og unges overgangsvindu er nå!

Det å starte på skolen er for de fleste en enorm overgang i livet. Å løfte fram betydningen som overgangene fra barnehage til barneskole og overgangene som senere kommer, har høy prioritet hos FUG. I år må vi foreldre stå på kravene våre for å skape en så smidig overgang som mulig for våre barn, skriver FUG-leder Marius Chramer. 

PERSONAR I DISKUSJON: Bilde av to usamde personar. Slik har det vært overraskande mykje av i FAU i 2020, ifylgje FUG-rådgjevarane.

FUG-tal for 2020: Bekymra for intern strid i FAU

FUG hadde til saman 480 rådgivingar i 2020. Framleis er det krevjande kommunikasjon mellom heim og skole som dominerer, men ein ny, uroande tendens er på gang. - Interne personkonfliktar har ingenting med FAU å gjere, seier FUG-leiar Marius Chramer. 

MØTTE FUG: Kunnskapsminister Guri Melby møtte FUG til digital sammenkomst.

- Har registrert at forslaget har møtt motstand mange steder

På torsdagens halvårlige møte med kunnskapsminister Guri Melby ville FUG-nestleder Marie Skinstad-Jansen ha status rundt arbeidet med ny opplæringslov. - Vi trenger et tydelig rammeverk som forteller oss hvordan skoledemokratiet skal fungere. 

JULEHILSEN: Bilde av FUG-leder Marius Chramer som ønsker alle foreldre, lærere og elever en god jul.

- Pandemien har understreket betydningen av foreldremedvirkning

Det nærmer seg jul i annerledesåret som ingen kommer til å glemme. Vi i utvalget har straks gjennomført vårt første av fire år. Det har vært hektisk og krevende, men svært givende og lærerikt. For barn og unge har det vært en tøff tid og vi er enda ikke ute i åpent lende.

HJEMMESKOLE: Gutt i tidlig tenårene sitter foran en data.

FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen anerkjenner arbeidet som gjøres av ansatte på skoler over hele landet, men sier tydelig nei til forslaget til nye regler om hjemmeopplæring under korona-pandemien. 

STORTINGET: Det norske storting, Oslo.

Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forvaltningsloven som vil kunne gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger. FUG stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til. 

marius chramer - skolestart 20

Skolestart er stas

Som FUG-leder håper jeg at alle har hatt en god sommerferie og samtidig vil jeg ønske alle velkommen til et nytt skoleår.

Portrett FUG-leder Marius Chramer ute bredde

Våren vi alltid vil huske

Dette har vært en vår vi for alltid vil huske. Livene våre har inntil ganske nylig i stor grad foregått hjemme. Noen vil huske å se skoleklassen sin på skjerm og lange ettermiddager uten treninger og vennene sine. Andre vil kanskje huske at butikkene stengte smågodthyllene og at vi ikke kunne dra på hytta. 

Vanessa Svebakk, bredde (Foto: privat)

Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

- Det finnes ikke noe grunnlag for å fjerne skolens råd og utvalg fra loven. Det er ikke  barnas beste. Vi er nødt til å bruke mer tid til å se på hva vi vet fungerer. Ny opplæringslov må styrke det vi allerede har, slik at det kan videreutvikles, sier Vanessa Svebakk.

Barn som løper i gresset

FUG glad for at hele klasser kan samles

- Vi er veldig glade for at klassene nå endelig kan samles på skolen og at klassemiljøet kan styrkes igjen. Det tror vi er bra både faglig og sosialt for elevene, sier FUG-leder Marius Chramer. I dag ble nye smitteveiledere for skolene lagt frem. 

FUG-leder Marius Chramer trapp

Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter

Hæ? Meg? Spørsmålet kan melde seg plutselig når brydde foreldre peker på hverandre i foreldremøter. Ja, hvorfor ikke? Les om våre åtte gode grunner til å kikke opp og ta verv på skolen neste gang det er valg av foreldrerepresentanter. 

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring