Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

STORTINGET: Det norske storting, Oslo.

Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forvaltningsloven som vil kunne gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger. FUG stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til. 

marius chramer - skolestart 20

Skolestart er stas

Som FUG-leder håper jeg at alle har hatt en god sommerferie og samtidig vil jeg ønske alle velkommen til et nytt skoleår.

Portrett FUG-leder Marius Chramer ute bredde

Våren vi alltid vil huske

Dette har vært en vår vi for alltid vil huske. Livene våre har inntil ganske nylig i stor grad foregått hjemme. Noen vil huske å se skoleklassen sin på skjerm og lange ettermiddager uten treninger og vennene sine. Andre vil kanskje huske at butikkene stengte smågodthyllene og at vi ikke kunne dra på hytta. 

Vanessa Svebakk, bredde (Foto: privat)

Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

- Det finnes ikke noe grunnlag for å fjerne skolens råd og utvalg fra loven. Det er ikke  barnas beste. Vi er nødt til å bruke mer tid til å se på hva vi vet fungerer. Ny opplæringslov må styrke det vi allerede har, slik at det kan videreutvikles, sier Vanessa Svebakk.

Barn som løper i gresset

FUG glad for at hele klasser kan samles

- Vi er veldig glade for at klassene nå endelig kan samles på skolen og at klassemiljøet kan styrkes igjen. Det tror vi er bra både faglig og sosialt for elevene, sier FUG-leder Marius Chramer. I dag ble nye smitteveiledere for skolene lagt frem. 

FUG-leder Marius Chramer trapp

Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter

Hæ? Meg? Spørsmålet kan melde seg plutselig når brydde foreldre peker på hverandre i foreldremøter. Ja, hvorfor ikke? Les om våre åtte gode grunner til å kikke opp og ta verv på skolen neste gang det er valg av foreldrerepresentanter. 

Marius Chramer i nettmøte med Guri Melby

Melby roste foreldre for håndtering av hjemmeskolesituasjonen

- Vi hadde et svært godt møte med Melby. Statsråden roste foreldrene for måten de har håndtert situasjonen med hjemmeskole. Det tar vi i FUG med oss, er helt enig i, og setter stor pris på, sier FUG-leder Marius Chramer etter møtet med kunnskapsministeren i dag.

Marius Chramer med flagg

Hurra for 17. mai, demokratiet og foreldrene!

Norge er i ferd med å gjenåpne fra Corona-lockdown, og denne uke er ikke bare 1.-4.-trinn, men alle elevene tilbake på skolene. Det er fantastisk å se hvor godt det er for barn og ungdom å få hverdagen sin tilbake igjen.

FUGs siste utvalgsmøte 2019

2019: Eit travelt siste år for FUG-utvalet

Det siste året av perioden for forrige FUG-utval var prega av høg aktivitet. Kjernesaker har vore tilpassa opplæring, spesialundervisning, fysisk og psykisk læringsmiljø, heim-skule-samarbeid og lærar- og skuleleierutdanningane.

FUG-leder Marius Chramer trapp

- Det beste vi kunne håpe på!

- Dette var det beste vi kunne håpe på! sier en glad FUG-leder Marius Chramer og skolegjenåpningen for alle elever fra neste uke. Han berømmer både elever, foreldre og lærere for flott innsats i disse åtte ukene med koronastengte skoler.  

Forsiden Ny Opplæringslov

- Vi nekter å sitte stille i båten

- Vi nekter å sitte stille i båten mens politikerne avgjør fremtiden til FAU. Det skriver de kommunale foreldreutvalgene (KFU) i Oslo, Viken og Trondheim i en felles oppfordring til alle landets FAUer og KFUer. De ber alle engasjerte foreldre om å sende inn egne høringssvar innen fristen 1. juli. 

FUG-leder Marius Chramer og sønnen August Stene Rios

Ny FUG-undersøkelse: 44% av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen

Ifylgje ei undersøking Opinion har gjort for Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG), svarer heile 30% av foreldra at dei ikkje har hatt nokon form for kontakt med skulen dei tre fyrste veken med heimeundervisning på grunn av koronakrisa. 14 % svarer at dei har hatt kontakt med skulen kun via barnet sitt. 

påskemaleri Furuhaugen barnehage

God påske - takk for innsatsen!

Det har vært tre helt spesielle uker vi nå avrunder. Årets påske blir heller ikke som de fleste hadde planlagt. FUG er full av beundring for alle foreldre som har snudd seg rundt og forsøkt å sjonglere hjemmeskole og hjemmekontor etter beste evne.

Marius Chramer alvorlig

- Frykter pulverisering av foreldresamarbeidet med ny lov

- Vi frykter en vingeklipping av foreldrestemmen og at demokratiet svekkes. De som roper høyest vil bli hørt, og foreldresamarbeidet vil bli helt vilkårlig praktisert på skolene, sier leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer, om forslaget til ny opplæringslov. 

Barn i lek

FUG påpeker mangler i koronaforskriften

FUG er bekymret for at elever som fra før var i en utsatt situasjon skal bli enda mer utsatt når skolene er stengt. Disse bør ivaretas spesielt, og dette bør komme fram i forskriften, skriver FUG i sitt svar på høringen om Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven. FUG ber også skolene om å bruke skolens rådsorgan for å sikre god dialog med foreldrene.

FUG-leder Marius Chramer trapp

Skolene må ta initiativ til FAU-møter

Skolene skal være stengt til over påske. FUG oppfordrer nå skolene til å kontakte og møte FAU og eventuelt andre råd og utvalg på skolen. Kontakten og god dialog mellom tillitsvalgte foreldre og skolen er viktigere enn noen gang. Foreldrene må gis en kanal via FAU til å komme med innspill til skolen og kommunen. 

Marius Chramer alvorlig

Hjem-skole-samarbeidet viktigere enn noen gang

Skolene i Norge er stengt og Covid-19-pandemien gjør at vi nå er inne i vår andre uke med hjemmeskole. Vi kjenner alle på at dette er en ny og krevende situasjon, både for hjemmet og for skolen. Samtidig er dette en tid som revitaliserer hjem-skole samarbeidet og viser tydelig verdien av at det fungerer godt.

Fortvilt mor med sønn

Ta kontakt med barna og familiene!

FUG deler bekymringen mange nå har for barn og unge som oppholder seg med voksne de ikke er trygge på. Vi oppfordrer skolene til å holde kontakten med familiene!

Hjemmeundervisning Bø

FUGs fem råd: Senk skuldrene - gjør så godt du kan!

Både foreldre og lærere står foran annerledes og krevende uker fremover. Vi vet lærere over hele landet står på og har forberedt gode opplegg til hjemmeundervisning. Her har vi noen tips til foreldre. Det viktigste: senk skuldrene og gjør så godt du kan!

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring