Organisering

SFO-tilbudet kan organiseres på forskjellige måter:

  • i tilknytning til skolen
  • i egne lokaler driftet av skolen eller kommune
  • gjennom avtale med private skolefritidsordninger

Betaling

I de fleste kommuner drives SFO gjennom foreldrebetaling, og er ikke gratis. Kommunen kan ikke bruke foreldrebetalingen til andre ting enn skolefritidstilbudet. 

Vedtekter og planer

Kommunen skal ha vedtekter eller planer som sier hvordan SFO skal drives. 

Les mer om dette hos Utdanningsdirektoratet

Hva kan vi forvente av SFO?

SFO skal:
  • fremme et tydelig verdigrunnlag
  • ha et godt psykososialt miljø (opplæringsloven § 9 A)
  • fremme barns medvirkning
  • ha trygge og gode voksne, som skal gi trygghet til barna, til hverandre, foreldrene og skolepersonalet

Utdanningsdirektoratet anbefaler at SFO gjennomfører evalueringer og foreldreundersøkelser for å være sikre på at foreldrene er fornøyde.

Samarbeid med foreldrene

Selv om det ikke er lovpålagt, anbefaler Utdanningsdirektoratet at SFO utformes i nært samarbeid med foreldrene. Foreldre er ikke pålagt noen plikter knyttet til SFO, men har likevel en viktig rolle i å gjøre tilbudet så bra som mulig.

Forsikring

Kommunen har plikt til å sørge for at alle elever er dekket av ulykkesforsikring når de er på SFO. Forsikringen gjelder ikke elevenes eiendeler. 

Les mer om forsikring