Årshjul - akkurat passe detaljert

Mange skoler har laget egne årshjul for FAU-arbeidet. Fordelen med årshjul er at det blir tydelig både for FAU selv, skolen, andre råd og utvalg og alle foreldrene når ulike aktiviteter skal skje. Det organiserer arbeidet, gjør det lettere å planlegge og å bestemme om FAU har tid til ekstra aktiviteter enn det som er faste ting. 

Men det er ikke nødvendig å finne opp alle aktivitetene selv. OsloKFU har nemlig laget et forslag som kan gi dere en god start på planleggingen. 

Foreldrene gir FAU sitt mandat

Det er foreldrerådet ved skolene som gir FAU sitt mandat - det vil si at det er dere foreldre, gjennom de dere har valgt til å representere dere i FAU, som bestemmer hva FAU ved akkurat din skole skal jobbe med. 

Mye nyttig informasjon

OsloKFU sin veileder til FAU-arbeid tar opp temaer som er viktige for FAU, gir råd om hvem FAU og foreldre kan ta kontakt med og få hjelp fra.

Les hele OsloKFU sin veileder til FAU (pdf)