Dette bekrefter elevrådsleder Miroslava Georgieva som forteller at de noen ganger har noen overraskelser også. På denne måten har de ansatte også muligheten til å legge merke til om det er noen elever som sliter litt eller som trenger noe ekstra akkurat den dagen. 

Mange miljøtiltak

Ved Apalløkka ungdomsskole har de tre elevsamtaler i året, elevdrevne foreldremøter, en miljøhalvime hver uke og mange aktiviteter i storefri - noe for alle. I tillegg har de aktiviteter på ettermiddagene etter skolen, slik at elevene har et sted å være.

Alle aktivitetene og det aktive elevdemokratiet gjør at det blir et godt samhold på skolen.

Les hele saken hos Utdanningsnytt

Dronning Sonjas skolepris for innsatsen

Apalløkka skole i Grorud bydel i Oslo, med 392 elever fra mange deler av verden, mottok Dronning Sonjas skoleprise i 2018 fordi de i løpet av de siste årene har jobbet systematisk og helhetlig med å skape en trygg og god skole for alle. Her står fellesskap og læring sterkt, og det er et mål at alle elevene skal oppleve at det er et lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring. Skolen legger vekt på samarbeid mellom lærere, elever og foreldre, og de bruker nærmiljøet og bydelen aktivt. 

De utfordringene som denne delen av Oslo kan ha, gjør det ekstra viktig å bruke et bredt nettverk av samarbeidspartnere for å fremme likeverd og inkludering – også utover elevens skolehverdag. -Apalløkka skole er en verdig vinner. Skolen utmerker seg med å vektlegge samarbeid på alle nivå og ved å bruke nærmiljøet og bydel Grorud på en gjennomtenkt og helhetlig måte, sa juryleder Inga Bostad i desember 2018. 

På Apalløkka, under visjonen ”Sammen om skaperglede, kunnskap og likeverd” deltar elevene aktivt i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og alle stemmer skal lyttes til. Hver dag har elevene en miljøhalvtime, og det er aktiviteter både i friminutter og etter skoletid for å styrke skolemiljøet. 

«Apalløkka skole er en god rollemodell både gjennom sin systematiske innsats og sin åpenhet om utfordringer, men også at de er på vei. På rett vei.» 

 Fra juryens begrunnelse