Det er den irske foreldreorganisasjonen NPC (National Parents Council Primary) som organiserer Partnerships Schools i Irland sammen med rektornettverket for barneskolen IPPN (Irish Primary Principal`s Network). Til nå er 31 skoler med i prosjektet.

Ideen stammer fra forsker Joyce Epstein i USA og brukes nå av skoler i USA, Australia og Skottland. Hennes forskning viser at elevene trives og lærer bedre når foreldrene og nærmiljøet involveres i skolehverdagen.

- Det er et rammeverk for skolene, og hensikten er å bygge et godt nettverk rundt barna som støtter opp om skolens læringsmål, forklarer Áine Lynch, leder for NPC.

FUG i trapp på skolebesøk Dublin
(Foto: FUG)

Fire konkrete mål

Ved hver Partnerships School blir det etablert et Action Team som har med lærere, foreldre, elever og ressurspersoner fra lokalmiljøet. Rektor kan også være med og det er lærere og rektor som velger ut læringsmålene som aktivitetene skal bygges rundt.

Handlingsplanen som teamene bestemmer hvert år skal ha fire mål:

- Et mål om skriving
- Et mål om matematikk
- Et mål om oppførsel
- Et mål om imøtekommende skolemiljø

- Alle foreldrene, skoleansatte og andre blir forklart hvilke mål som er satsningen i perioden slik at de kan følge dem opp, forklarer Lynch.

Kjøkkenhage på skoleterrassen
(Foto: FUG)

Lokalmiljøet

Personer fra lokalmiljøet som er med i Action Teams kan være damen i nærbutikken, en frivillig turguide, hageinteresserte pensjonister eller andre som kan på en eller annen måte kan bety noe for elevene.

Ved skolen FUG besøkte hadde pensjonerte hageelskere stått i spissen for å lære elevene å dyrke blomster og grønnsaker i skolens kjøkkenhage på en stor terrasse.

- Og når elevene for eksempel kommer inn i nærbutikken etter skoletid, vil den ansatte som er med i teamet be dem regne ut hvor stor sum de skal ha tilbake før hun gir dem vekslepengene, forklarer Lynch.

- Personer ute i nærmiljøet er ofte de som vet mest om elevene og kan gi dem støtte og oppmuntring. Hele poenget med Action Teams er at de skal gi barna merverdi og større utbytte. Det går ikke bare på skoleresultatene de oppnår men også på trivsel og helse, sier Áine Lynch.

Pairic Clerisin
(Foto: FUG)

Rektor- og lærerutdanningen

Partnership Schools blir drevet av NPC i samarbeid med det irske nettverket for rektorer på barnetrinnet, IPPN.

Leder Pairic Clerisin forteller at det trengs en grunnleggende holdningsendring for at rektorene skal se på foreldre som en ressurs. Først de siste 10 årene har den irske skolen forstått at dette er viktig.

- Min visjon er samarbeid. Alt dreier seg om det. Det kan være ulikheter mellom foreldre og skoleansatte men målet er det samme: hva er det beste for barna? sier han.

Han tilbyr ledertrening til rektorene og et viktig tema er hvordan få til gode relasjoner med foreldrene.

– Våre medlemmer har svært ulike syn på dette. Skrekken for foreldre har en tendens til å overskygge alt, også bråk og uro i klassen. De få negative møtene overskygger ofte de gode eksemplene på samarbeid, sier han.

Samarbeidet med NPC har lært dem mye, sier Clerisin. Selv har han tatt del i den 22 uker lange undervisning i hjem og skole-samarbeid som NPC tok initiativ til å få inn i lærerutdanningene.

- Foreldresamarbeid kan ikke bare læres bort i teori. Studentene må få trene seg opp i praksis. De fleste lærerstudentene er barn av middelklassen og de har ingen forutsetning for å forstå de ulike forholdene som foreldre og barn kan leve under, sier han.

Aíne Lynch
(Foto: FUG)

-Revolusjonerende!

For noen år siden tok NPC initiativ til å få inn hjem-skole-samarbeid i undervisningen av lærere. Det begynte med en ukes sommerkurs og vokste til å omfatte i alt 22 uker over to semestre på barchelour-nivå.

- Vi så at det ikke var noen vits for oss som organisasjon å jobbe for et godt hjem-skole-samarbeid uten at lærerne var involvert og så verdien av dette, sier Aíne Lynch.

De 10 kursmodulene har med både forskning, refleksjonsoppgaver om verdier og holdninger og rollespill som gir studentene ny erkjennelse om egen rolle og foreldrerollen.

- Ofte er lærerne redde for tap av makt og kontroll i møte med foreldre. Vi forsøker å få dem til å forstå at de skal være ærlig, de trenger ikke å være ”eksperter” men vise at de er åpne og på foreldrenes side. Vi må få frem tenkningen: vi er sammen for barnas beste, sier Lynch.

Hun sier dette i stor grad er revolusjonerende tenkning for mange lærere. Det å se på foreldre som en ”fiende” sitter også i hos den irske lærerorganiasjonen.

Tegning sleep well
(Foto: FUG)

Foreldrekurs

Som FUG gir også NPC tips og rådgivning over telefon. De tilbyr i tillegg foreldrekurs om barn og unges psykiske helse, sikker adferd på nett og mobbing.

De har også en database med foreldre som de bruker når de gjennomfører spørreundersøkelser om ulike tema 5-6 ganger i året.

Både enkeltpersoner og foreldrerådene på skoler kan søke om medlemskap i NPC.

Tema Norge i Dublinklasse
(Foto: FUG)
Rektor gir lesehjelp 2 Dublin
(Foto:FUG)
FUG skolebesøk i Dublin
(Foto: FUG)