NoKo 2018 plenum

Åse Fagerlund fra den finske Folkehälsan var først ut og fortalte om et stort forskningsprosjekt i Finland kalt ”Styrke, glede og medfølelse”. Her fokuseres det på positiv psykologi.
Fagerlund mener klassisk psykologi har hatt en tendens til å fokusere på det som ikke fungerer, hos både barn og andre.

Det finnes en internasjonal legebok med et utall diagnoser som beskriver hva som er galt med et menneske, som angst, depresjon og sinne etc.

- Men man burde kanskje spørre barnet: hva er det som er bra med deg? Og hva må til for at å gjøre deg lykkelig og tilfreds? spurte Fagerlund. Hun dreide foredraget over på positivt foreldreskap.

Åse Fagerlund
(Foto: FUG)

Jobbe med styrker

Trygghet, vennskap, mening med det man gjør, at man duger og er til nytte var forslag fra deltakerne i gruppene til hva som kan gjøre et barn trygt og robust.

I det finske prosjektet har man gruppeopplegg der foreldre må jobbe med seg selv og sine egne styrker. – Vi mennesker dras automatisk mot det negative. Vi burde heller fokusere på folks gode egenskaper og finne et språk for disse, sa Fagerlund.

En gruppe internasjonale forskere har lett etter felles og universelle styrker hos mennesker. De endte om med enn liste på 24 positive egenskaper.

- Mot, utholdenhet, nysgjerrighet, ærlighet, ydmykhet, perspektiv, iver og takknemlighet var blant egenskaper som havnet på listen.

Gruppesamtale 2
(Foto: FUG)

Diskusjon

- Men hva med sinne og aggresjon? Det kan også være en positiv følelse og kraft som fører til en bra handling, sa en deltaker. 

Fagerlund sa seg enig og presiserte at de 24 egenskapene er ment som en omforent oppfattelse av positive egenskaper, men det utelukker ikke andre.

Prosjektet består av et samtaleopplegg som kan brukes både i klasser og med foreldre og skoleansatte. Foredrag, diskusjoner og samtalekort inngår i opplegget. Hensikten er å få frem sine egne og andres styrker.

- Mange skoler jobber systematisk med dette uansett. Men vi ser at tilfredsheten og balansen hos barna ble bedre etter å ha prøvde ut metoden, sier Fagerlund, som mener det er lettere få til en dialog mellom voksne og barn når man bruker den teknikken. 

Gruppearbeid Noko
Samtale Noko

Ditt lille ekstra

 Etterpå var det gruppearbeid der deltakerne snakket om seg selv om sine styrker som menneske og foreldre, og ”sitt lille ekstra”.

Samtale Noko

Åse Fagerlund 2