Bjørnar Hagen Vika, kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 415 04 271
E-post: bjornar.vika@fug.no

Marius Chramer, Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Kan kontaktes direkte på mobil: 958 16 737
E-post: marius.chramer@fug.no