Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Gunn Iren Müller alvorlig

FUG skuffet over kutt i Statped

FUG er glad for at regjeringen gir 15 millioner ekstra for å få kunnskap om hvordan barn kan få bedre tilpasset opplæring. - Men vi er skuffet over at 5 av disse millionene tas fra Statped, sier FUG-leder Gunn Iren Müller

FUG-filmer lages i Slottsparken

FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

FUG har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2018 til tross for flytting til Bø og vakanse i stillinger. Foreldrenes synspunkter er etterspurt og FUG har blitt invitert til debatter, på konferanser og i ulike referansegrupper og arbeidsgrupper, og til å gi uttalelser i media.

Fortvilt mor med sønn

2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) fekk heile 453 spørsmål frå foreldre i 2018. Vanskelig samarbeid med rektor, mistru og bagatellisering av problem knytt til mobbing og spesialundervisning, og bekymring kring skulemiljøet toppar lista.

Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig

Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

FUG er glad for den tydelige og overordnede føringen i statsbudsjettet om at integrering av barn og unge er avgjørende for å hindre utenforskap, sikre sosial mobilitet og redusere barnefattigdom i Norge. FUG mener at foreldrene og skolen er en viktig nøkkel i dette arbeidet.

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring