Nulltoleransen omfatter krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9-A3). Nulltoleransen gjelder på skolen, på skoleveien, i skolefritidsordningen (SFO) og på leksehjelp. Den gjelder både i offentlige skoler og i friskoler.

Alle elever skal oppleve å høre til i en klasse/gruppe, og skolene må jobbe systematisk hver dag med å bygge et godt skolemiljø som forebygger mobbing og krenkelser. Skolen skal også ha gode systemer for å håndtere hendelser og situasjoner som oppstår. Det er elevens opplevelse av hva som er krenkende som skal legges til grunn for det videre arbeidet.  

Skolens rektor har ansvaret for å følge opp dette arbeidet. Hun skal vite om det som foregår på skolen. Skolene skal ha en plan for systematisk arbeid og har en plikt til å informere elever og foreldre om retten til et trygt og godt skolemiljø og muligheten til å klage til Fylkesmannen

Elevene har rett til å være med på å planlegge og gjennomføre arbeidet for et godt og trygt skolemiljø. Dette kan gjøres i skolemiljøutvalget (SMU).