Kommunen skal sørge for at alle elevene får tilbud om rådgivning, og skolen skal gi foreldrene og elevene god informasjon om det. Tilbudet om rådgivning skal bidra til elevenes personlige, sosiale og faglige utvikling og sikre at de får hjelp fra andre når det er nødvendig. 

Sosialpedagogisk rådgiver

Rådgiveren skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen. Elevene har rett til hjelp dersom de har problemer med opplæringen eller med sosiale forhold på skolen.

Eleven kan snakke med rådgiveren om personlige og sosiale problemer og følelser. Han kan får hjelp til å svare på spørsmålene: Hva dreier det seg om? Kan skolen hjelpe til, eller trenger de annen hjelp?

Rådgiveren har som regel god kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT-tjenesten)/spesialpedagogisk rådgiver og skolehelsetjenesten.

Karriere og yrkesveiledning og Oppfølgingstjenesten

Elevene har også rett på karriere- og yrkeveiledning og oppfølging hvis de står i fare for å falle ut av eller har falt ut av videregående opplæring. Les om dette