Opptak til Vg1

Fylkeskommunen bestemmer hvordan inntak til sine videregående skoler skal skje (forskrift til opplæringsloven § 6-2). De skal sørge for at alle grunnskolene og de videregående skolene får beskjed om opptaksreglene (§ 6-7).

Det er to søknadsfrister. Hvis eleven har krav på tilrettelegging (spesialundervisning, særskilt språkopplæring, nylig ankomne til Norge, tegnspråk) eller søker om individuell behandling, er fristen 1. februar. For alle andre som oppfyller retten til videregående opplæring er fristen 1. mars (§ 6-8).

Mer informasjon om regelverket for opptak til videregående utdanning finnes på vilbli.no. Der står det også mer om opptak til Vg2 og vg3. 

Fylkene har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på. Vanligvis følger inntaksreglene i fylket ett av disse tre prinsippene:

  • Du kan søke på alle skoler i fylket
  • Du kan søke på skoler som ligger i din del av fylket (din region)
  • Du må søke den skolen som ligger nærmest der du bor (som tilbyr det utdanningsprogrammet du ønsker). 

I fylker der du kan velge mellom skoler, vil karakterene dine være med på å avgjøre hvilken skole du kommer inn på. Det regnes ut en poengsum på grunnlag av karakterene dine.

Kilde