Når SFO drives i skolens lokaler, er det ganske vanlig at FAU, skolemiljøutvalget (SMU) og samarbeidsutvalg (SU) / driftsstyret (DS) også engasjerer seg i SFO. 

På noen skoler har FAU satt ned en egen arbeidsgruppe som håndterer saker som gjelder SFO.

Hvis SFO ikke drives i skolens lokaler eller FAU ikke tar opp saker knyttet til SFO, er det en god idé å ta initiativ til at foreldre på frivillig grunnlag tar initiativ til eller gjør seg tilgjengelige for å samarbeide med de ansatte på SFO.

Les mer om hvordan skolens råd og utvalg jobber