Arrangementet skjer i regi av FUG og FUB, Skolelederforbundet, Norges politilederlag, Elevorganisasjonen, Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU Oslo) og Frivillighet Norge. Konferansen er finansiert av Partnerskap mot mobbing.

De ca. 80 deltakerne kommer fra ulike instanser som jobber med oppvekstmiljø. Konferansen tar form som en arbeidskonferanse der målet er å samle gode eksempler som kan inspirere og gi ideer. 

Delingskultur

Mange av utfordringene som skole og barnehage møter er så store og vanskelige at de ikke kan greie å håndtere dem alene. Skolen og barnehagen bør derfor samarbeide med andre aktører: offentlige, private og frivillige.

Det er en utfordring at mange av aktørene har for lite kjennskap til hverandre, og mangler tilstrekkelig kompetanse, mener arrangørene.

- Delingskultur og tillit blir viktig. Erfaringene kan være både gode og dårlige. En stor del av konferansen vil bestå av erfaringsdeling, og dette er en glimrende mulighet til å bygge nettverk og få nye idéer, sier arbeidsgruppen som har forberedt dette i et år.

FUG-rådgiver Kjersti Falck
FUG-rådgiver Kjersti Falck (Foto: FUG)

Hva kan vi skape sammen?

Statssekretær Rikke H. Sjøberg fra Kunnskapsdepartementet er blant innlederne, mens skolebyråd for Oslo, Inga Marte Torkelsen vil holde innlegg senere på dagen.

Tre spørsmål som vil står sentralt er hva som er de viktigste utfordringene, hva vi kan  lære av tidligere erfaringer og hva vi kan skape sammen.

FUG rådgiver Kjersti Falck vil representere FUG og FUB i en oppsummerende paneldialog med tittel ”Hva kan vi sammen få til?” Hun deltar sammen med Frivillighet Norge, Barneombudet , politiet, elevorganisasjonen, Skolelederforbundet og UIO.

- Vi oppfordrer foreldre til å knytte god relasjoner, ikke bare med andre foreldre, men også med barnas venner og klassekamerater. Snakk med dem og lytt. Men foreldrene må også være samsnakket, sier Falck

Se programmet her.