Det er egne læreplaner for opplæring i samisk.

Elever med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark kan kreve å få opplæring i finsk hvis det er minst tre som ønsker det. Fra og med 8. trinn kan elevene selv velge om de ønsker slik opplæring (opplæringsloven § 2-7).

Hva sier loven?

Samisk opplæring

I samiske distrikter har alle barn i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk (opplæringsloven § 6-2). Dette omfatter nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. Hvis man bor utenfor et samisk distrikt og minst ti elever i kommunen ønsker undervisning på og i samisk, har de rett til å få det. Kommunen kan bestemme at de vil samisk undervisning på én eller flere skoler i kommunen.

Samiske elever har også andre steder i landet krav på opplæring i samisk.

Fra og med 8. trinn kan elever selv velge om de ønsker opplæring i eller på samisk.

Les mer hos Regjeringen

Opplæring i kvensk-finsk

Elever med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark kan kreve å få opplæring i finsk hvis det er minst tre som ønsker det. Fra og med 8. trinn kan elevene selv velge om de ønsker slik opplæring (opplæringsloven § 2-7).

Les mer hos Utdanningsdirektoratet