- Dette var jo fine lokaler og jeg er glad for å se at dere har kommet godt i gang med arbeidet her, sa ministeren.

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen, FUG-leder Gunn Iren Müller og kontorsjef Marianne Dahlseng var vertskap og viste ham de nye lokalene i Lundevegen 3. Sekretariatet flyttet til Bø 1. september og har 10 ansatte.

Statsråd Jan Tore Sanner besøker Bø
(Foto: FUG/FUB)

Hva spør foreldre om?

I en fellesdel presenterte Dahlseng hva foreldre henvendte seg til FUB og FUG om i 2018. Rådgivningene skjer både på telefon og mail fra sekretariatets ansatte.

En fellesnevner for spørsmålene fra foreldre er manglende medvirkning og samarbeid med barnehagen og skolen. Mange spør også om foreldrenes roller og oppgaver i de ulike råd og utvalg, om mobbing, bekymring for barnas trivsel og om læringsmiljøet.

Dette spurte foreldre FUB om i 2018.

Dette spurte foreldre FUG om i 2018.

FUG-leder (t.v.), kontorsjef og FUB-leder
FUG-leder.t.v., kontorsjef og FUB-leder

Trenger mer forskning

Marianne Dahlseng fremhevet også behovet for mer forskning på samarbeid hjem-skole og hjem-barnehage.

- Det er jo kjent via forskning at et godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage er viktig. Det at foreldrene har en aktiv rolle slår ut positivt for barn og unge på en rekke områder, som trivsel og læring. Men det er viktig at vi finner ut mer, sa Dahlseng.

Plenum Sanners besøk
(Foto: FUG/FUB)

Materiell på flere språk

FUGs arbeid med en digital brosjyre i samarbeid med NAFO ble også gjort rede for. Den skal samle lenkene til det viktigste opplysningsmateriellet for foreldre med ikke-norsk bakgrunn og lanseres til høsten. Brosjyren har fått støtte fra Kunnskapsdepartementet.

- Vi ser at mye materiell er lite tilgjengelig for enkelte foreldregrupper, som både kan skyldes manglende norsk-kunnskaper og at de har annen skolebakgrunn, sa hun.

En av FUGs filmer på åtte språk ble vist som eksempler.

Sanner besøker Bø
(Foto: FUG/FUB)

Tidlig innsats

Kunnskapsministeren sa foreldrestemmen vil bli løftet i Stortingsmeldingen «Tidlig innsats og inkluderende fellesskap» som departementet jobber med. Den legges frem i høst.

- Her ønsker vi innspill fra FUB og FUG om samarbeidet mellom hjem-skole og hjem-barnehage sa Sanner.

- Vi vet allerede en god del om betydningen av godt samarbeid mellom hjemmet og skolen/barnehagene. Men det er også en god del vi ikke vet, så her er vi enige i at mer forskning trengs, sa han.

Utvalgslederne og kontorsjef hadde etter fellesmøtet hver sine møter med Sanner om aktuelle saker. Dette skjer hvert halvår.

I nye lokaler i Bø