Foreldre har ikke rett til informasjon om andre elever.

I enkelte tilfeller kan det likevel være bra for alle at det blir fortalt litt om den ene eleven. Dette er i så fall opp til den enkelte eleven og foreldrene hans. Det er elevens foreldre som bestemmer hva som skal fortelles til hvem, og hvordan det skal skje. FUG anbefaler at dette gjøres i samråd med PPT, BUP eller andre sakkyndige som er involvert i saken. 

Dersom klassemiljøet ikke er bra, så må skolen gjøre noe med det, (Opplæringsloven § 9A). Du som forelder kan melde fra til skolen hvis du mener at klassemiljøet ikke er bra, uansett om det gjelder barnet ditt eller ikke.