Elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen skal være representerte i SMU, og elevene skal være i flertall. Skoleutvalget ved videregående skoler kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene, slik at de er i flertall. Det må alltid være minst fire elever i SMU på videregående skole. 

SMU har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet (opplæringsloven § 9 A).

SMU kan be skolen innføre konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. SMU kan for eksempel behandle resultatene fra elevundersøkelsen og komme med forslag til hva som kan forbedres på skolen. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se til at forbedringer blir gjort.

Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, og meningene deres skal protokollføres i referatet. De skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som gjelder andre elever, eller der de andre medlemmene har taushetsplikt. Hvis de likevel får høre om noe som gjelder en annen elev, har de taushetsplikt.

Les om retten til et godt og trygt skolemiljø

Les Utdanningsdirektoratets brosjyre om skolemiljøutvalg og presentasjoner om skolemiljøutvalg

Hva kan elevene få ut av å være med i SMU?

Elever som er med i SMU kan: 

  • få informasjon, uttale seg, komme med forslag og stemme i saker om skolemiljøet
  • være med når skolen lager planer for helse, miljø og sikkerhet på skolen
  • si hva du mener om hva som kan gi et godt miljø på din skole
  • få vite hva skolemiljøutvalget er, og hva det gjør, slik at du kan bidra til at elevene får en så god skolehverdag som mulig
  • være med på møter med skoleledelsen der din stemme skal bli hørt