Innlegg  av FUG-leder Gunn Iren Müller i temabilaget Moderne Utdanning,  Dagbladet, november 2018

Hva er foreldremedvirkning? I løpet av året har temaet vært oppe med ulike vinkler i media og sosiale medier. Det vakte oppsikt da A-magasinet over åtte sider ironiserte over «ja-foreldrene» som alltid er positive til å påta seg verv på skolen. Magasinets tittel lød: «10 strategier for å unngå å bli valgt til klassekontakt.» Det var flere enn FUG som reagerte med sjokk og vantro.

Debattene som fulgte viste heldigvis at flere enn oss mente ironien (hvis det var ironi) var skivebom og bare rammer de vi foreldre skal være til for: barna. Vårt svar til saken var at ved å kikke OPP i foreldremøter, i stede for ned i gulvet for å unngå å bli valgt, kan foreldre både få tilgang til viktig informasjon og bidra positivt i arbeidet for et godt skolemiljø.

Barn i lek
(Foto: Colourbox)

Et godt klassemiljø er viktig

Et trygt og godt klasse- og skolemiljø er helt avgjørende for at elevene skal lære godt, viser forskning. Dette kan foreldre bidra til, uten nødvendigvis å påta seg et verv.

Foreldre som engasjerer seg på skolens arenaer signaliserer for barna sine at skole og utdanning er viktig. Det skaper en sammenheng mellom barnas liv på skolen og hjemme, og det er også positivt for klassemiljøet at foreldrene kjenner hverandre og har et foreldrenettverk.

Men mange foreldre er ikke fullt klar over hvor viktige de er for skolen og for barna sine. Dette er skolens ansvar å formidle. Hvorfor møter ikke alle opp i foreldremøter? Kan det være mangel på kommunikasjon eller valg av feil kanaler?

Eller skyldes det formen og temavalgene på møtene? Har det med lav selvtillit hos noen foreldre å gjøre, som gjør at de tviler på om de kan bidra?

Foreldremøter er dessuten bare en av mange arenaer for samarbeid. Vi siterer rektoren på en Trondheims-skole som sa at det viktigste for ham er alt det som skjer mellom foreldremøtene. Altså den jevnlige dialogen mellom foreldre og skolen gjennom hele året.

Tre voksne snakker sammen ill
(Foto: Colourbox)

Krever godt samarbeid

Et godt samarbeid mellom hjem og skole må være basert på tillit der begge parter er kjent med sin rolle og forventningene til hverandre. Terskelen må være lav for å ta kontakt og spørre – begge veier. Bare på den måten kan saker og problemer bli oppklart og løst – til beste for eleven.

Se tips: Hva skal vi samarbeide om?

 Vi foreldre må også bli bedre på å inkludere andre foreldre, om de er tilflyttere eller nyankomne. De trenger kanskje et ekstra puff og litt trygghet for å komme seg av gårde i en ny sosial skolesetting.

 Skolen har også ansvar for å lære opp foreldre i å utføre vervene i skolens utvalg.

Når skolens ansatte ser på foreldre som en ressurs for skolen, vil også flere foreldre oppleve at de betyr noe og kan bidra. Dersom foreldrene forstår hvilken kraft og store verdi de har for eget barn og skolemiljøet, kan det hende at flere foreldre kikker opp enn ned i neste foreldremøte. Til beste for skolemiljøet og barna.