FUG-leder og firebarnsfar Marius Chramer er svært fornøyd med det han selv ser og opplever av god kontakt mellom elever, lærere og foreldre. 

- Det er flott å oppleve at foreldre, elever og lærere finner en vei rundt skolestengningen på grunn av korona. Vi møtes på chat, mail, telefon og i nettmøter og ikke minst; sammen spiller vi meget godt på lag, skriver han i siste nyhetsbrev.

Men FUG har en bekymring for at ikke alle elever har en hjemmesituasjon som sikrer en god undervisning. Det kan være trange boliger og få digitale enheter på deling. FUG er også urolige for barn og unge som ikke opplever en trygg hverdag hjemme.

Godt fremmøte på Åsgård skole
(Foto:FUG)

Må innkalle til FAU-møter

- Det er viktig nå å gi foreldrene en kanal via FAU-ene inn til skolene og kommunene. For noen foreldre kan det være enklere å komme med kritikk eller innspill til forbedringer på opplegg og samarbeid via et FAU enn direkte til rektor eller lærerne.

- Vi oppfordrer derfor skolene og rektor til å ta initiativ til FAU-møter online. Det kan være mange spørsmål foreldrene nå har, om hjemmeundervisningen, digitalt utstyr og kanskje 17. mai. Det er av største betydning at skolene holder dialogen åpen i denne spesielle situasjonen, sier FUG-lederen. 

Han håper også at mange skoler kan samle sitt SU/Driftsstyre, der alle partene er representert. Dette er jo en ekstraordinær situasjon som angår alle. 

foreldre2 konf14
(Foto: FUG)

Foreldreinitiativ

FUG er kjent med en Osloskole der det allerede har vært avviklet to ekstraordinære FAU-møter i regi av foreldrene selv. 

Styret i FAU har hatt møter i Teams og sendt spørsmål i forkant til noen kontaktlærere om hvordan de opplever situasjonen. De har også spurt lærerne om det er noe de ønsker de skal informere FAU om. 

FAU-styret har også lagt ut invitasjon på FAUs Facebook-gruppe og invitert til innspill fra foreldre i forkant av møtet. Etter møtet har de sendt e-post til rektor med ros til skolens ansatte, spørsmål og tilbud om å stå til tjeneste. 

I etterkant av dette har de mailet kort info til alle foreldrene om hvordan FAU-styret har fulgt opp innspillene som kom, og hva som er blitt formidlet til rektor.

- Dette er et flott eksempel på foreldreinitiativ. Men dette burde jo gått andre veien! FAU og andre råd og utvalg på skolen er en viktig kanal for foreldrene inn mot skolene og kommunene. Derfor håper vi skolene fremover oppretter kontakt med de tillitsvalgte foreldrene, sier Marius Chramer.