Benjaminprisen

I 2001 ble Benjamin Hermansen drept i et rasistisk motivert drap på Holmlia. Benjaminprisen bærer hans navn, og har hvert år, siden 2002, blitt delt ut til en skole som arbeider godt og aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger.

«Mange tenker at arbeid mot rasisme handler om hvordan man tar vare på minoritetselevene ved skolen sin, og dermed at skoler uten minoritetselever ikke kan jobbe godt mot rasisme. Sånn er det ikke. Arbeid mot rasisme og diskriminering er først og fremst holdningsarbeid. Vinnerskolene tar rasismeutfordringene i samfunnet på alvor, og gjør det antirasistiske arbeidet til en del av sin skolehverdag.»

                                                                                              Fra Benjaminprisens hjemmeside

I 2018 fikk Kuben videregående skole Benjamin-prisen. Les mer om dette

I 2018 kom også boken "16 år med Benjaminprisen" som samler erfaringer fra det forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering fra alle 16 skoler som har vunnet Benjaminprisen siden 2002. Last ned (pdf)

Les mer om vinnerskolene fra 2018, 2017 og 2016:

Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonja deler ut skuleprisen 2017 til Firda vgs

Dronning Sonjas skolepris for inkludering og likeverd ble første gang delt ut i 2006. Det var Hennes Majestet Dronning Sonja som tok initiativ til å dele ut prisen.

Vinnerne de siste årene er: 

  • 2018: Apalløkka ungdomsskole i Oslo
  • 2017: Firda vidaregåande skule i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane
  • 2016: Ila skole i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 

Apalløkka skole - Sammen om skaperglede, kunnskap og likeverd

Apalløkka skole i Grorud bydel i Oslo, med 392 elever fra mange deler av verden, mottok prisen i 2018 fordi de i løpet av de siste årene har jobbet systematisk og helhetlig med å skape en trygg og god skole for alle. Her står fellesskap og læring sterkt, og det er et mål at alle elevene skal oppleve at det er et lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring. Skolen legger vekt på samarbeid mellom lærere, elever og foreldre, og de bruker nærmiljøet og bydelen aktivt. 

De utfordringene som denne delen av Oslo kan ha, gjør det ekstra viktig å bruke et bredt nettverk av samarbeidspartnere for å fremme likeverd og inkludering – også utover elevens skolehverdag. 

På Apalløkka, under visjonen ”Sammen om skaperglede, kunnskap og likeverd” deltar elevene aktivt i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og alle stemmer skal lyttes til. Hver dag har elevene en miljøhalvtime, og det er aktiviteter både i friminutter og etter skoletid for å styrke skolemiljøet. 

«Apalløkka skole er en god rollemodell både gjennom sin systematiske innsats og sin åpenhet om utfordringer, men også at de er på vei. På rett vei.» 

 Fra juryens begrunnelse

 

Les mer om hvordan Apalløkka jobber med å lage et godt skolemiljø (Utdanningsnytt)