Skyss eller innlosjering

Hvis en elev har valgt å gå på en skole i Fylkeskommunen der hun bor, men bor mer enn seks kilometer frå skolen, har hun rett til gratis skyss eller godgjøring for skyss. Elever som trenger båttransport har rett til gratis skyss uavhengig av reiselengden (§ 7-3). Dette gjelder også elever med funksjonshemminger, midlertidig skade eller sykdom og elever som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei. I noen tilfeller kan departementet bestemme at behovet for skyss kan dekkes på andre måter.

Hvis elever bor så lang vei unna skolen at de ikke kan bruke daglig skyss, skal Fylkeskommunen hjelpe elevene med å finne innlosjering, eller de kan bygge elevboliger.

Mitt barn trenger skoleskyss - hva gjør jeg?

Hvis barnet ditt har behov for skoleskyss, skal du kontakte fylkeskommunen så snart som mulig etter at eleven har fått plass.

Spørsmålet om skoleskyss gjelder ofte flere enn én elev. Derfor kan dette være tema for diskusjon i Elevrådet og Skoleutvalget.

Les mer om reglene for skoleskyss i forskrift til opplæringsloven kapittel 10

Retten til et godt og trygt skolemiljø gjelder også på skoleveien

Retten til et godt og trygt skolemiljø gjelder også på skoleveien og skoleskyssen skal være trygg for elevene. Det skal for eksempel være belter i bussen.