For de aller minste elevene er dette starten på et helt nytt eventyr inn i de store barnas verden med lærere, litt hjemmelekser og med skolesekk på ryggen. For de fleste foreldre til 1.klassingene vil nok tårene presse på. Skolestart er en stor begivenhet som de fleste av oss aldri glemmer – en staselig dag.

Lærerne har forberedt seg og planlagt godt. Det samme har mange foreldre gjort for at elevene skal ha med seg nødvendig skolemateriell og kanskje også vasket og strøket klær for at poden skal ta seg godt ut på første skoledag. Men engasjerte foreldre gjør andre forberedelser før skolestarten også. Senest denne uken deltok jeg på dugnad på vår barneskole i Tromsdalen, arrangert av FAU. (se bilder). Uteområdet ble raket og ryddet og kostet for at det skulle bli mest mulig trivelig å komme på skolen.

dugnad høyde skolestart 2020
DUGNAD: Foreldre ved Tromsdalen skole gjør skolen klar for skolestart.

Skolene - en prioritet

Smittesituasjonen framover er vanskelig å spå. Vi må belage oss på at skolene også vil bli berørt av corona-viruset i høst, men vi er samtidig svært glade for at helsemyndighetene ikke tror at vi trenger å bekymre oss for stengning av skolene nasjonalt.

Regjeringene har opprettholdelse av åpne skoler på pri 1 etter liv og helse og vi har en situasjon som er lik den vi hadde før sommerferien på gult nivå i trafikklyset.

Vi i FUG vil oppfordre skolene til å være ekstra gode på kommunikasjon om hva som gjelder av smitteverntiltak på den enkelte skole og til at skolens råd og utvalg tas med i reelle beslutningsprosesser også i pandemi-tider. Rådsorganene skal involveres og medvirke – det er helt avgjørende for tilliten i hjem- skolesamarbeidet, for god trivsel og for en bedre læring for den enkelte elev.

Dugnad3 skolestart 2020
STÅR PÅ: FAU er med og hjelper til.

Viktig med engasjement

Det er superviktig at vi engasjerer oss som foreldre i skolen. Pandemien gjør dette engasjementet bare enda viktigere. Jeg er sikker på at mange av dere kjenner litt ekstra på dette om dagen og at mange av dere er klare til å engasjere dere og til å bli med på laget i skolens råd og utvalg. Se opp - det vil dere aldri angre på.

Lykke til og god skolestart!

Marius Chramer, Utvalgsleder FUG