Skap en trygg overgang

Trygge overganger er noe av det viktigste for barn, og kanskje særlig overgangen fra barnehager til skole. Nå er det lovfestet at barnehagene og skolene skal samarbeide for å sørge for en trygg overgang. 

Les mer om overganger her og få nyttige tips til hvordan du, skolen, barnehagen og kommunen kan hjelpe til.

I vår enkle brosjyre "Har du barn som skal begynne på skolen?" (2019) finner du tips til hvordan du kan forberede barnet ditt på overgangen.

Det er laget i samarbeid med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og kan lastes ned gratis fra materiellsiden vår.

Se den korte filmen vår om din viktige rolle - filmen finnes på mange språk

Bli kjent med andre!

Et godt tips er å til initiativ til å bli kjent med andre foreldre og barn i samme situasjon. Det kan være på vei til SFO, på den første skoledagen i skolegården eller i foreldremøter. 

Det å skaffe seg et foreldrenettverk tidlig kan også bidra til at barna blir lettere kjent.

Nøl heller ikke med å spørre de ansatte på SFO eller kontaktlæreren om nye rutiner eller annet du lurer på. Et godt samarbeid med skolen er viktig.

Inkludering er de voksnes ansvar

Bilde av FUGs foreldreplakat om inkludering på bokmålDet å få seg venner er det viktigste ønsket til foreldrene for barna når de begynner på skolen. Både foreldre og lærere  kan hjelpe til med å skape vennskap, og alle har et ansvar for at andres barn blir inkludert.

Voksne er barnas aller viktigste forbilder og kan bidra til vennskap mellom barn, både som foreldregruppe og i samarbeid med skolen. Foreldre teller i arbeidet for et godt skolemiljø! 

 FUGs foreldreplakat for inkludering får du gode råd om hva du kan gjøre for at alle barn skal bli inkludert på skolen.

Les mer om hvordan man kan samarbeide om å skapet et godt skolemiljø

Kontakt oss gjerne!

Utdanningsdirektoratet har en egen nettside med informasjon om hva som er nytt ved skolestart hvert år. Se mer her.

Kontakt oss gjerne på mail, telefon 477 99 200 eller via Facebook hvis du har spørsmål.

Flere ressurser her

Hvorfor er samarbeid med skolen viktig? 

Hvordan kan du som forelder engasjere deg for alle barna i ditt barns klasse/gruppe?

Hva forventer skolen av deg ved skolestart? Sjekk vårt tipshefte her.

Vi har både filmer og gratis nedlastbart materiell på mange språk Se i fanen under.