Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Snakk om skolemiljøet - samtaleopplegg

Snakk om skolemiljøetSamtaleopplegg om skolemiljøet for Skolemiljøutvalg, FAU, på foreldremøter og med elevene. 


Hvordan ser nulltoleranse ut på vår skole? Hva betyr det at vi skal følger med? Hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole? Det er noen av spørsmålene i et nytt samtaleopplegg skolemiljøet.


Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), KS og Skolelederforbundet har samarbeidet om å lage et samtaleopplegg om skolemiljøet. Opplegget bygger på opplæringslovens bestemmelser om nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og skolenes aktivitetsplikt.

Målgruppa for opplegget i første omgang skolemiljøutvalgene (SMU), men kan brukes i andre organer på skolen som elevråd, FAU og samarbeidsutvalg (SU), og på foreldremøter og i klassemøter.

Opplegget kan være en del av skolenes og kommunenes/fylkeskommunenes systematiske arbeid ved at man regelmessig har samtaler om de ulike temaene både på skolenivå, på rektornivå og på styringsnivåer over skolen.

Last ned samtaleopplegget (37 sider, pdf)

Les mer

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring