Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), KS og Skolelederforbundet har samarbeidet om å lage et samtaleopplegg om skolemiljøet. Opplegget bygger på opplæringslovens bestemmelser om nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og skolenes aktivitetsplikt.

Det er viktig at alle i skolesektoren snakker sammen om nulltoleranse og aktivitetsplikten. Derfor er målgruppa for opplegget i første omgang skolemiljøutvalgene (SMU).

Foreldre på Åsgård skole smiler
Foreldremøte på Åsgård skole (Foto: FUG)

Kan brukes mange steder

Samtaleopplegget er laget slik at det også kan brukes i andre organer på skolen som elevråd, FAU og samarbeidsutvalg (SU), og i foreldremøter og klassemøter.

Kommunene og fylkeskommunene er ansvarlige for elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø og for at skolene arbeider systematisk med dette.

Opplegget kan også være en del av skolenes og kommunenes/fylkeskommunenes systematiske arbeid ved at man regelmessig har samtaler om de ulike temaene både på skolenivå, på rektornivå og på styringsnivåer over skolen.

Her er samtaleopplegget med 37 foiler. Les det, del gjerne men viktigst av alt: bruk det på din skole! 

Samtaleopplegget foiler
(Foto: FUG)