Spente foreldre og barn før skolebesøk Moss
Fotos: FUG

– Dette er femte gangen jeg er på skolen, fortalte han oss og NRK Østfold som var med ham og mamma og FUB-leder Marie Skinstad-Jansen på skolebesøket.

Hele det siste barnehageåret har Isaks barnehage og Melløs skole samarbeidet om å få til en best mulig overgang for førskolebarna. Dette er rutiner som er vedtatt av Moss kommune.

Isak (6) i lekestativ foran skole

Årshjul for overganger

– Kommunen har vedtatt et årshjul der vi har planer for hver måned for skolestarterne, sier avdelingsleder for SFO og 1. og 2. klassingene, Lillan Stephansen-Smith.

Hver skole har ansvar for 2–3 barnehager, og alt fra høsten året før skolestart evaluerer de ansatte fjoråret, besøker hverandre, utveksler månedlige aktivitetsplaner og viktig informasjon. De har også overgang som tema for barnehageforeldrene.

– I januar er det innskriving og da arrangerer vi samtidig det første foreldremøte, forteller rektor Lise Mikkelsen. – Det andre foreldremøte skjer nå i dag etter skolebesøket, legger hun til.

FUB-leder og sønn foran Melløs skole

Faddere og teater

Men barna selv er for lengst innviet i skolens ve og vel. De har fått faddere, oftest i grupper, som de har hilst på ved innskrivingen. De har sett på skolen og SFO-basen.

Og i april var fadderne i barnehagen og leste eventyr, mens førskolebarna ble invitert til skolen på sang- og teaterforestilling.

–  Vi har fulgt skolegruppens forberedelser gjennom månedsplaner og referater. Barnehagen har blitt kjent med skolens inne- og uteområder, vært invitert med på forestillinger, jobbet litt med bokstaver og tall og med de sosiale læringsmålene, sier Isaks mor og FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Hennes inntrykk er at Isak og de andre er ganske godt forberedt.

Rektor Lise Mikkelsen Melløs skole

Trygghet viktigst

– Vi synes det viktigste er å fortsette det arbeidet barnehagen har startet. Vi skal ikke begynne med noe nytt! Dette er særlig viktig for de barna som har spesielle behov, sier Stephansen-Smith.

– Den største overgangen er nok for foreldrene. Melløs er en stor skole, uten gjerder, og den daglige kontakten for foreldrene blir ikke kontaktlæreren, men de SFO-ansatte. Dette er nytt og fremmed for mange, sier hun.

Derfor har skolen også utarbeidet et enkel folder til foreldre med praktisk informasjon om skolen og ting foreldre kan snakke med barna om før skolestart. Foreldre som ønsker det kan også be om å få komme på besøk.

FUB- og FUG-leder med brosjyre om overganger

Gode rutiner

Både FUB og FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) er svært opptatt av at kommunene har gode rutiner for overganger mellom barnehage og skole. Sammen med Utdanningsforbundet har de derfor laget en brosjyre om overganger.

– Overganger skal merkes, men det kreves god planlegging for at den skal oppleves som trygg for barna, sier FUB-lederen.

– Moss kommune er forbilledlige med sitt årshjul som forplikter både barnehager og skoler til å lage gode rutiner. Det er viktig at foreldrene alltid blir en del av disse planene. Når foreldrene er trygge, blir barna det også, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen og får støtte av rektor.

FUG-leder og rektor med Kontaktboka

Kontaktboka

FUG har i vår sendt ut et brev og materiell til alle landets rektorer, FAU-ledere og kontaktlærere til alle 1. klassinger der de oppfordres til godt samarbeid med foreldrene.

Du kan lese mer om vår skoleutsending her.

Kontaktboka mellom hjem og skole er et hjelpemiddel som foreldre og lærerne kan benytte til å utveksle informasjon om gjøremål og opplevelser hjemme og på skolen.

FUG oppfordrer foreldre med barn i skolen til å engasjere seg i skolens råd og utvalg. Du finner mer om hvordan det kan skje her.

Isak (6) vinker fra lekestativ på skolen

Leke og regne

Og for Isak er skolestart endelig rett rundt hjørnet og forventningene er klare:

– Jeg gleder meg til å få se klasserommet, møte fadderne igjen og lære å regne hva 2+2+2+2+2 blir, sier han – og vinker til kompisen Lukas fra lekestativet. For leking er fortsatt det aller morsomste!

Skolebesøk med spent Isak i ring