Ved skolestart er det mange elever som både gleder seg og gruer seg for å komme tilbake. Og noen elever starter for første gang. Da er det viktig å forberede både dem og foreldrene på hva som skal skje. 

Høsten 2018 ble det vanlige foreldremøtet på høsten byttet ut med et storforeldremøte om læringsmiljø, og for at alle skulle komme, sendte rektor ut følgende SMS til alle foreldre dagen før: 

"Til alle foreldre: Jeg minner om foreldremøte i morgen. [...] Vi ser fram til et godt møte, der alle foresatte får anledning til å delta. Enkel servering. Møte blir tolket på flere språk. Barnevakt til småsøsken. Velkommen! Vennlig hilsen rektor"

- Et eksempel til etterfølgelse, mener FUG-leder Gunn Iren Müller

Les mer om skolestart hos Stenbråten skole