Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. - La sommerferien bli et optimistisk vorspiel!

 2. FUG arrangerer workshop og står på stand for PMM i Arendal

 3. Positivt å utvide moderasjonsordningen

 4. Åtte av ti foreldre har hatt barn på hjemmeskole inneværende skoleår

 5. - Riktig å avlyse muntlig eksamen for alle elever i tiende klasse

 6. Høringssvar - MDGs forslag om minstekrav for barns utearealer

 7. Høringssvar - Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

 8. Nye forslag om fjernundervisning og personvern - dette mener FUG

 9. - Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

 10. - Nyttig å verne barns privatliv i forslag til ny barnelov

 11. Dette mener FUG om rammeplan for SFO

 12. FUG støtter videreføring av midlertidige tilpasningslover

 13. Barn og unges overgangsvindu er nå!

 14. FUG-tal for 2020: Bekymra for intern strid i FAU

 15. - Har registrert at forslaget har møtt motstand mange steder

 16. - Pandemien har understreket betydningen av foreldremedvirkning

 17. FUGs forslag til endring i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

 18. FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

 19. FUG og FUB med nytt tilbud til foreldre: - Uvant å holde foredrag uten publikum

 20. Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

 21. Tips og triks for feiring av Halloween og bursdagar under korona

 22. Bekymret for oppfølgingen av sårbare elever: - 170 millioner er langt fra nok

 23. Nytt spill skal gjøre det enklere å snakke med barna om nettvett og sosiale medier

 24. Skolestart er stas

 25. Våren vi alltid vil huske

 26. Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

 27. FUG glad for at hele klasser kan samles

 28. Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter

 29. Melby roste foreldre for håndtering av hjemmeskolesituasjonen

 30. Hurra for 17. mai, demokratiet og foreldrene!

 31. 2019: Eit travelt siste år for FUG-utvalet

 32. - Det beste vi kunne håpe på!

 33. - Vi nekter å sitte stille i båten

 34. Ny FUG-undersøkelse: 44% av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen

 35. FUG oppfordrer FAU og KFU til å sende inn høringssvar om ny opplæringslov

 36. God påske - takk for innsatsen!

 37. - Frykter pulverisering av foreldresamarbeidet med ny lov

 38. FUG med fire forventninger til kunnskapsministeren

 39. FUG påpeker mangler i koronaforskriften

 40. Skolene må ta initiativ til FAU-møter

 41. Hjem-skole-samarbeidet viktigere enn noen gang

 42. Ta kontakt med barna og familiene!

 43. FUGs fem råd: Senk skuldrene - gjør så godt du kan!

 44. FUB og FUG anbefaler å følge de nasjonale helserådene

 45. FUG forpliktet seg til å ta barn og unges digitale liv på alvor

 46. - Vi må lytte og lære av barna

 47. Foreldrestemmen trenger et nasjonalt løft

 48. FUG vil ha meir forskning og betre internkontroll

 49. FUG-utvalget 2020-2023

 50. FUG-tall 2019: Dårlig kommunikasjon mellom skolen og foreldre

 51. Marius Chramer ny FUG-leder

 52. Takk for oss!

 53. - Takk for innsatsen!

 54. Ny brosjyre om en god skolestart

 55. Barnekonvensjonen feirer 30 år i DNA-format

 56. Barns trygghet på nett - et komplekst bilde

 57. En god skolehverdag for alle

 58. Hvordan kan foreldre bidra til et godt skolemiljø?

 59. Foreldre må ta grep foran Halloween

 60. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 61. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 62. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 63. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 64. Vil du ta verv i år?

 65. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 66. FUG mener klasselister må kunne deles

 67. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 68. Gode grunner til å ta verv på skolen

 69. Å bygge en skole for framtida

 70. Er du klar for foreldremøte?

 71. Aktive dager for FUG i Arendal

 72. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 73. Skolestart

 74. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 75. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 76. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 77. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 78. Skjeve kaker blir også spist!

 79. FUG skuffet over kutt i Statped

 80. Mobbing - kva er rett definisjon?

 81. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 82. - Skolen har et humanitært problem

 83. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 84. Det viktige valget før sommeren

 85. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 86. Vi legger om til ny dataløsning

 87. Må få bedre rådgivning i videregående

 88. Lekser - til glede eller besvær?

 89. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 90. Stopp mobbing - råd til foreldre

 91. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 92. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 93. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 94. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 95. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 96. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 97. God jul fra FUG!

 98. Klare til dyst frå nyttår

 99. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 100. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 101. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 102. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 103. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 104. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 105. - Synd å sette barns læring på vent

 106. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 107. En god Halloween for alle barn

 108. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 109. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 110. Snakk sammen om skolemiljøet

 111. Laget rundt eleven - det er oss

 112. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 113. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 114. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 115. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 116. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 117. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 118. Adresse: Bø

 119. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 120. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 121. Nye FUG-filmer til skolestart

 122. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 123. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 124. Vi har fornyet oss!

 125. God sommer!

 126. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 127. Ivrige foreldre tok verv på straken

 128. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 129. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 130. Eit allsidig år for FUG

 131. Sykling, hjertesoner og dugnad

 132. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 133. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 134. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 135. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 136. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 137. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 138. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 139. Benedicte Bergseng Mælan er død

 140. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 141. Hugs Foreldreundersøkinga!

 142. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 143. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 144. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 145. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 146. En god Halloween for alle

 147. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 148. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 149. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 150. Sammen om hverdagsinkludering

 151. Bli med i nytt foreldrepanel

 152. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 153. Ny plakat og ny mobbelov

 154. FUG på Arendalsuka 2017

 155. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 156. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 157. En vanskelig uke

 158. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 159. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 160. Stor aktivitet i første FUG-år

 161. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 162. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 163. FUG i Stortingshøring

 164. Det koster å gi et dårlig tilbud

 165. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 166. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 167. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 168. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 169. Trivsel og læring viktig for alle barn

 170. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 171. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 172. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

 173. Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

 174. God jul til alle!

 175. 19 forslag for elever med stort læringspotensial

 176. PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

 177. Glade for evaluering av SFO

 178. FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

 179. Klare for jubileum

 180. Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

 181. SFO overmoden for evaluering

 182. FUG jubilerer med fagseminar

 183. FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 184. Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

 185. FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

 186. Skolens ansvar å lære opp foreldre

 187. Foreslå skoler til Benjaminprisen!

 188. FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

 189. Nytt skoleringsopplegg for rektorene

 190. Ta verv og få ei stemme inn i skulen!

 191. Hjem-skole-samarbeid har større potensiale

 192. Dugnad for en trygg skolevei

 193. Velkommen til nytt skoleår!

 194. Ny og matnyttig rapport om Beredskapsteam mot mobbing

 195. Hektisk første halvår for FUG

 196. FUG skuffet over lite hjem-skolefokus i lærerutdanningen

 197. Foreldre mangler kunnskap om barnas digitale liv

 198. 2015: Eit hektisk år for FUG

 199. En god overgang til videregående

 200. Nye born og vaksne på veg inn i skulen

 201. Ønsker mer svømmeopplæring for alle

 202. Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

 203. Mange gode tiltak mot mobbing

 204. Spill en rolle for skolemiljøet!

 205. Forventninger til Jøsendalutvalget

 206. Lite kunnskap og mange myter om evnerike barn

 207. En spenstig 40-åring!

 208. Vi ønsker oss DIN historie!

 209. Trygg Bruk-prisen 2016 til Norges første mobbeombud

 210. Nytt FUG samlet for første gang

 211. Signerte Partnerskap mot mobbing

 212. 2015-tall: Mange foreldre opplever å ikke blir hørt eller trodd

 213. Mottak av nyankomne elever og foreldre

 214. Velkommen til nytt FUG!

 215. Bruk julen til gode samtaler!

 216. Hjem-skole i fokus da FUG ble takket av

 217. - Privatøkonomi må inn i flere skolefag

 218. Yrkesfagene stemplet av for snever frafallsdefinisjon

 219. - Mange foreldre opplever stor avstand til skolen

 220. Oppsummering av Foreldrekonferansen 2015

 221. Torbjørn Røe Isaksen: - Viktig med forventninger og samarbeid

 222. - Velkommen til Foreldrekonferansen 2015!

 223. Diskuter gratisprinsippet på skolen!

 224. Statsbudsjettet: Mye bra, men FUG savner flere mobbetiltak og SFO-evaluering

 225. Foreslå kandidater til nytt FUG!

 226. Meld deg på Foreldrekonferansen 2015!

 227. Gjør en forskjell!

 228. Det viktige foreldremøtet

 229. Kamp mot mobbing

 230. Kamp mot mobbing

 231. Støtter krafttak for yrkesfag

 232. Sett av dato for Foreldrekonferansen 2015

 233. Gjør en forskjell!

 234. Her er FUGs svar til Djupedal: Å høre til

 235. Foreldre fins også i fremtidens skole

 236. Aktivt og spennande år for FUG

 237. Viktig med elevmedvirkning

 238. Spente barn og foreldre før skolestart

 239. Å bygge et lag rundt eleven

 240. – Bli ein engasjert forelder!

 241. Svømming må tas på alvor av skolene

 242. Still spørsmål til politikerne om skole

 243. La lærerne heve sin kompetanse

 244. Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

 245. Viktig med forskning om mobbing i barnehagen

 246. App skal sikre god hjem-skole-kontakt

 247. Vi må avlive myter om yrkesfag

 248. ”Men de er jo så små - det går seg nok til”

 249. Tre viktige FUG-vedtak

 250. Krever hardt arbeid hver dag

 251. Rekordmange har kontaktet FUG – mobbesakene øker

 252. Nye kommunar i gang med beredskapsteam

 253. Skolesladder og sjikane spres via "Overhørt"-sider

 254. Viktig å følge opp nasjonale prøver

 255. Klart for nye beredskapsteam

 256. Hva gjør jeg med mobbingen?

 257. - Bruk Foreldreundersøkelsen!

 258. Oppsummering Foreldrekonferansen 2014

 259. Foreldre føler seg velkomne på skolen, men når ikke frem som tillitsvalgt

 260. Spekket og spennende Foreldrekonferanse

 261. Alt klart for Foreldrekonferansen 2014

 262. Glade for lærerløftet, men bekymret for voksentetthet

 263. Mobbing skjer i barnehagen

 264. Positive til lærerløft

 265. Foreldre må på banen i barnas digitale liv

 266. "Hele barnet hele løpet" - mobbing i barnehagen

 267. Bedre resultater med foreldrene på banen

 268. Meld deg på Foreldrekonferansen 2014!

 269. Snakk med barna om mobbing og lær dem empati

 270. Vaksne kan hindre mobbing på nett

 271. Lærerstreiken

 272. Velkommen til nytt skoleår!

 273. God sommar!

 274. Foreldre må reknast med for å hindre fråfall

 275. Beredskapsteam kan løse fastlåste mobbesaker

 276. Felles Foreldrekonferanse 2014

 277. Ny brosjyre om sykling til skolen

 278. Innspill til fremtidens skole

 279. – Flere voksne må inn i skolen

 280. Følg opp Elevundersøkinga!

 281. Foreldrene må koble seg på barnas digitale liv

 282. Ny rettleiar om barn i sosiale media

 283. FUG utfordret Stortingspolitikere

 284. Positivt med NY GIV-satsing på barnetrinnet

 285. Nyttig møte med samiske foreldre

 286. Nettvett for de yngste

 287. Elisabeth Staksrud vant Trygg Bruk-prisen 2014

 288. Uke Sex: Mer åpenhet – mindre fordommer

 289. Snakk sammen om viktige skolevalg!

 290. Beredskapsteam mot mobbing

 291. Foreldrestøtte scorer høyt

 292. FUGs 10 innspill mot mobbing

 293. 08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

 294. Gode tips til barnebursdagar og andre feiringar

 295. God jul og godt nytt år!

 296. – Raufoss har skjønt det!

 297. – Flott at skolen virker sosialt utjevnende

 298. – Kjemp for skolefrukten!

 299. FUG-foredrag i Latvia

 300. Bli med i undersøkelse om hjem-skole

 301. FUG skuffet over skolefrukt-kutt

 302. Oppsummering Foreldrekonferansen 2013

 303. – Skoleeier må sikre kvalitet og utvikling

 304. Foreldrene må settes i stand til å medvirke

 305. – Vi må være et vennlig gnagsår

 306. – Skjult mobbing kan ødelegge et helt liv

 307. Flott konferanseåpning

 308. Elisabeth på plass som ny FUG-leder

 309. Statsbudsjettet: Bra at kampen mot frafallet fortsetter

 310. Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

 311. Ny FAU-sending til skolane

 312. FUG-brev: Fem ønsker til politikerne

 313. Foreldrekonferansen 2013!

 314. Krav om belte i skolebuss

 315. FUG-leder i ny jobb

 316. – Mobbing ødelegger oss innvendig

 317. – Vi må samarbeide om vennskap

 318. Skolemat viktig for trivsel og læring

 319. Velkommen til nytt skoleår!

 320. Saman for vennskap

 321. Foreldre føler seg overhørt av rektor

 322. Foreldrekonferanse i oktober

 323. God sommar!

 324. – Skuffende effekt på utjevning

 325. – Tungrodd skolesystem

 326. FUG på høring om skolemat og helse

 327. Positiv styrking av skolehelsetjenesten

 328. Snakk med oss!

 329. FUG vil fjerne forberedt tema i muntlig

 330. Støre: FUGs forslag interessant

 331. FUG vil ha sunn og gratis skulemat

 332. Positive endringer for videregående

 333. Norges første «Hjertelig velkommen»-skole

 334. FUG på Twitter!

 335. Gratulerer, Kaja!

 336. – Viktig valg for fremtiden!

 337. Snakk om alkohol og vennskap i foreldremøtet

 338. Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

 339. Foreldrekonferansen 2013

 340. – Gledelig framgang!

 341. KS og FUG sammen om mobbeteam

 342. God jul!

 343. Liten bedring med Kunnskapsløftet

 344. – God dialog gir bedre læringsmiljø

 345. Oppsummering Foreldretinget 2012

 346. – Fokus på å være best stresser foreldre

 347. En skole for alle hjerner

 348. Sosiale medier viktig i foreldresamarbeid

 349. Foreldretinget er satt

 350. Klart for Foreldretinget!

 351. Statsbudsjettet: – Savner leksehjelp på ungdomstrinnet

 352. FUG positiv til 600 nye stillinger

 353. – Pappa må på banen!

 354. Foreldretinget er fullbooket

 355. Foreldre trenger digital kompetanse

 356. Her er programmet

 357. Meld deg på Foreldretinget!

 358. Kampanjen er i gang

 359. – Vi voksne er forbilder!

 360. Foreldremøter om vennskap

 361. FUG på kino!

 362. – Velkommen til nytt skoleår!

 363. SKAP dialog – 1. trinn

 364. Foreldretinget 2012 i oktober

 365. Foreldre må tas med i kampen mot frafall

 366. Kunnskapsløftet opprettholder sosiale skiller

 367. FUG vil ha leksehjelp på ungdomstrinnet

 368. FUG-møte i Bergen

 369. Ikke mindre mobbing

 370. Ny look på nett

 371. FUG vil ha sanksjoner

 372. FUG på plass på NKUL 2012

 373. Takk for innspill om lekser

 374. Klart for årets kampanje

 375. - Foreldre er en del av løsningen

 376. Kva meiner du om lekser?

 377. Hvordan snakke med barna under rettssaken

 378. Tilrettelegging av eksamen for berørte av 22. juli

 379. Seks utfordringer til politikerne

 380. Valgfag: karakterer og lokal forankring

 381. Midler til kulturtilbud

 382. – Leksehjelp må gis av pedagoger

 383. – Foreldre må tenke før de ytrer seg i sosiale medier

 384. Samarbeid på skoler med mange minoriteter

 385. Valg til videregående skole

 386. Fortsatt kamp mot mobbing

 387. Historisk dom i mobbesak

 388. Skal forske på hvem som fullfører yrkesfag

 389. FUG med klare budskap til Halvorsen

 390. Nytt FUG samlet til første møte

 391. Regionalt foreldreseminar

 392. Norsk skole - modell for framtidens utdanning

 393. FUG positiv til mer praktisk rettet ungdomsskole

 394. FUG gratulerer Karuss skole

 395. Christopher Beckham ny FUG-leder

 396. Takk for oss

 397. Nordisk prosjekt om lærerutdanningen

 398. 2011: Rekordmange spørsmål til FUG

 399. Kunnskapsministeren takket Loveleen Brenna

 400. FAU-utsendelse fra FUG

 401. Du er viktigere enn du tror

 402. Hva er en god rektor?

 403. Foreldrekonferansen er i gang

 404. Gratulerer, Malakoff!

 405. Flott innsats i Yrkes-VM

 406. Statsbudsjettet for 2012 er lagt frem

 407. Foreldrekonferansen er fullbooket

 408. Ungdomsskolen: Foreldre må bry seg!

 409. Foreldrekonferansen er fulltegnet

 410. Er du nyvalgt foreldrekontakt?

 411. Digital mobbing: Foreldre er rollemodeller

 412. Vil du være med i det nye FUG?

 413. Nytt prosjekt i nord om godt læringsmiljø

 414. Mobbing på nett – eit foreldreansvar

 415. Velkommen til nytt skoleår!

 416. Ufattelig og meningsløst

 417. Rekordmange foreldre ringer FUG

 418. Alle må bidra til et godt læringsmiljø

 419. Bli venn med oss!

 420. Med spent forventning....

 421. Sett mobbing på dagsorden i din kommune

 422. Elevundersøkelsen 2011: Fortsatt mobbing og diskriminering

 423. FUG deltar på digital lærerkonferanse

 424. Positivt med mer praksis i ungdomsskolen

 425. FUG er på Facebook!

 426. - Glad for fortsatt spesialopplæring

 427. Nytt nettsted for barnehageforeldre

 428. Barnas språk – minoritetsforeldrenes ansvar

 429. Foreldre må sette grenser for alkohol

 430. Facebook-side om ungdomsskolen

 431. Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

 432. Nasjonal konferanse om frafall i videregående

 433. Hvor er hjelpen når den trengs?

 434. Nytt mobbemanifest signert

 435. Hagaløkka skole fikk Benjaminprisen

 436. Brukerundersøkelsene er nå åpne

 437. Skolen må ta rasisme og antisemittisme på alvor

 438. Mange fortvilte foreldre i 2010

 439. - Skolen har hovedansvaret for barnas læring

 440. FUB advarer mot å lage barn i juleferien

 441. – Gledelig framgang i lesing

 442. Kaupanger skole fikk Dronning Sonjas skolepris

 443. FUB: Alle barn har rett til et verdig barnehagetilbud

 444. Elevundersøkelsen 2010: Motivasjon er viktig

 445. Nye filmer om hjem-skole-samarbeid

 446. Vellykket foreldrekonferanse

 447. Klart for Foreldrekonferansen

 448. FUB: Frykter kutt i barnehager

 449. Ønsker nytt Manifest mot mobbing

 450. Hvor er hjelpen når det trengs?

 451. NM i yrkesfag

 452. 01.10.10 FUB støtter kravet om økt faglig nivå hos barnehageansatte

 453. Trenger foreldre i ryggen

 454. Hjem-skole-konferanse i Rogaland

 455. – Ikke slipp barna på ungdomstrinnet

 456. Har du blitt innkalt til foreldremøte på din skole?

 457. Mange spørsmål om foreldreengasjement

 458. Nytt utvalg på plass

 459. Skolestart og samarbeid

 460. SKAP dialog

 461. Førsteinntaket til videregående

 462. Gode demokratikunnskaper hos norske elever

 463. Doktorgrad om samarbeid hjem skole

 464. Norske elever viser gode kunnskaper om demokrati

 465. Si din mening om SFO

 466. Utdanningsspeilet

 467. Gode skolebibliotek gir bedre læring

 468. Sommertid er flyttetid

 469. En for alle – alle for en

 470. mobbing.dubestemmer.no

 471. Foreldrene på banen!

 472. Nye FAU-medlemmer må skoleres

 473. IKT i utdanning og læring

 474. – For lite vekt på selve undervisningen

 475. Foreldre kan redusere mobbing

 476. Lekser – skolen og hjemmet

 477. Kunnskapsministeren ønsker dine innspill om lekser

 478. Den 1ne – folkemøte i Trondheim

 479. Dårlig inneklima er en dårlig investering på barnas framtid

 480. 3 av 10 norske skoler oppfyller ikke helsekrav

 481. Datoer for nasjonale prøver 2010

 482. Foreldresamarbeid - nå også i videregående opplæring!

 483. Hjelp til en sikker skolevei

 484. Invitasjon til å ta i bruk Olweus- og Zero-programmene

 485. Debatt om frafall i videregående

 486. Trygg bruk dagen: Digitale ferdigheter for alle skoleelever

 487. FUG har nytt telefonnummer!

 488. Benjaminprisen 2009 går til Skullerud skole i Oslo

 489. FUG gratulerer Stavanger kommune med skoleeierprisen!

 490. Den utfordrende samtalen – meld deg på!

 491. Godt nytt år!

Stopp mobbing - råd til foreldre (revidert i 2018)

Stopp mobbing 2018 forsideEit hefte med gode råd til foreldre om å hindre mobbing.


Mobbing er eit stort samfunnsproblem som berre kan løysast i fellesskap. Saman må vi hindre at mobbinga oppstår, og at ho held fram.

Dette heftet handlar om mobbing og rettar seg spesielt til foreldra. Her får du konkrete tips og råd til kva vi du kan gjere for å førebyggje og hindre mobbing. Heftet kan brukast i familien, i foreldremøte, på konferansetimar, i samarbeidet mellom foreldra og lærarane/skulen. 

 

Publikasjonen er omsett frå dansk og tilpassa norske forhold.

Last ned
12 sider, A5, PDF

STOPP mobbing (bokmål)
STOPP mobbing (nynorsk)
STOPP mobbing (nord-samisk)

Bisset givssideami! (davvisámegiella)

Les mer om skolemiljø og hvordan skape et godt skolemiljø

 

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring