Mobbing er eit stort samfunnsproblem som berre kan løysast i fellesskap. Saman må vi hindre at mobbinga oppstår, og at ho held fram.

Dette heftet handlar om mobbing og rettar seg spesielt til foreldra. Her får du konkrete tips og råd til kva vi du kan gjere for å førebyggje og hindre mobbing. Heftet kan brukast i familien, i foreldremøte, på konferansetimar, i samarbeidet mellom foreldra og lærarane/skulen. 

 

Publikasjonen er omsett frå dansk og tilpassa norske forhold.

Last ned
12 sider, A5, PDF

STOPP mobbing (bokmål)
STOPP mobbing (nynorsk)
STOPP mobbing (nord-samisk)

Bisset givssideami! (davvisámegiella)

Les mer om skolemiljø og hvordan skape et godt skolemiljø