Kvart år vert fleire enn 50.000 born og unge utsett for mobbing og krenking i Noreg i følgje Elevundersøkinga (2017). 

Det er dei vaksne sitt ansvar å leggje til rette for eit god skulemiljø fritt for mobbing og krenking. Vi må forsøke å hindre at mobbing oppstår og at mobbing skjer.

Heftet rettar seg spesielt til foreldra. Det kan brukast i den eiskilde familie, i foreldremøte, på konferansetimar, i samarbeidet mellom foreldra og lærarane/skuleleiarane og liknande.

Publikasjonen er omsett frå dansk og tilpassa norske forhold.

Last ned brosjyra gratis frå materiellsida vår. Ho er på 12 sider i A5-format og finst på bokmål, nynorsk og nord-samisk.

Stopp mobbing 2018 forside