Vi vet at godt samarbeid mellom hjem og skole har stor betydning for elevenes resultater, både faglig og sosialt. Vi vet også at læreren har stor betydning for resultatet. Om vi skal lykkes med tidlig innsats og inkluderende fellesskap mener FUG at vi trenger:  

  • konkrete tiltak for å bedre samarbeidet mellom hjem og skole
  • kvalifisert personale i førstelinjetjenesten og et godt system for internkontroll og tilsyn

Nedenfor kan du lese dokumentet vi ga innspill på, og notatet for det muntlige svaret i stortingshøringen. 

Stortingsmelding 6 Tett på

Høringssvar fra FUG