Her følger FUGs fem tips til skolen om hva de kan ta kontakt med familiene om:
 
1. Ring alle familiene i løpet av uken, spør dem hvordan de har det og hvordan det går nå som skolen er stengt.
 
2. Ring oftere til familier dere vet strever med sykdom, lite nettverk eller med andre utfordringer som kan slite på familien.
 
3. Be om å få snakke med barnet, spesielt der barnet har glede av å snakke i telefon og/eller på facetime. Fortell barnet at du savner det og still åpne spørsmål som f.eks. "Fortell meg hva du gjør nå?"
 
4. Vær direkte og spør foreldrene om det er noe de strever med og om det er noe du/skolen kan bistå med.
 
5. Inviter foreldrene til å ta kontakt med deg/skolen dersom det er noe de lurer på eller vil snakke om.

Alarmtelefonen for barn og unge
(Foto: Bufdir)

Alarmtelefonen for barn og unge

Er du bekymret for et barn eller har spørsmål om dette, kontakt Alarmtelefonen for barn og unge, tlf 116 111.

Les også om Hjertetelefonen som Osloskolene nå har innført for at elever skal kunne snakke med noen på skolen under stengingen.