Det er litt vemodig å skulle si farvel til alle våre samarbeidspartnere i Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og i Partnerskap mot mobbing, der så å si hele utdanningssektoren er med.

Vi har hatt mange gode møter med interessante saker og fine diskusjoner i vår utvalgsperiode. Vi håper neste utvalg får et like godt samarbeid som vi har hatt. 

Vi jobber til siste slutt og holder i disse dager på å lage ferdig vårt innspill til Stortingsmelding nummer 6 – Tett på.

Denne kommer ikke på høring på en stund ennå, men fordi den inneholder innspill fra mange av de store, tunge sakene vi har jobbet med i vår fireårsperiode, var det viktig for oss å komme med våre tilbakemeldinger på den. 

For dårlig samisk tilbud

En annen sak som vi har jobbet med på tampen er Riksrevisjonens rapport om samiskundervisning. Den viser at informasjon om samisk språkopplæring er for dårlig, at foreldre og elever vet ikke hvilke rettigheter de har og at regelverket praktiseres ulikt fra fylke til fylke.

Kvaliteten på undervisningen er også veldig ujevn. Samisk er likestilt med norsk og tilbudet må styrkes.

Gunn Iren Müller og overgangsbrosjyren
(Foto: FUG)

Overgang til skolestart

På nyåret begynner en del skoler å planlegge skolestart neste år. Mange barn og foreldre er spente på hvem barna kommer i klasse med når de starter i 1. klasse.

Sammen med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har vi jobbet en del med denne tematikken, og nå har vi laget en foreldrebrosjyre som omhandler overgangen mellom barnehage og skole.

Den synes vi er blitt veldig fin og informativ og vi håper foreldre med skolestartere vil få mye glede av den.

Du kan lese mer og laste ned den nye brosyren om overganger her. 

To jenter fra ulike kulturer i klassen
(Foto: Colourbox)

Klasseinndeling - de voksnes ansvar

Dette med overganger får vi en del henvendelser om. Det er mange spørsmål og tanker omkring temaet, blant både foreldre og barn.

I overgangene mellom 4. og 5. trinn og mellom 7. og 8. trinn blander mange skoler klassene på nytt, og dette håndteres på ulike måter. Noen har loddtrekning, mens andre har ulike former for valg.

I praksis kan dette bety at elevene velger fem navn som de ønsker å komme i klasse med, og vil få ett av ønskene.

Tanken bak er god, men vi erfarer at dette kan bli en negativ opplevelse for mange elever og foreldre. Selv om valget er hemmelig, blir dette fort et samtaletema som viser hvem som er valgt og hvem som ikke er valgt.

Klasseinndeling er de voksnes ansvar. Lærerne må få nok informasjon i elevsamtalene og samtalene med foreldrene til å organisere elevene i gode klasser både sosialt og faglig.

FUG oppfordrer skolene til å utarbeide prinsipper for klassesammensetninger i samarbeid med skolenes rådsorganer, og informere om disse til elevene og foreldrene i god tid.

Gunn Iren Müller på Arendalsuka 2019
(Foto: FUG)

God jul - lykke til videre!

Da gjenstår det bare for meg å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Nyt noen fridager og la roen senke seg.

Ta vel imot nytt utvalg i januar og fortsett med å fremme godt hjem-skole-samarbeid lokalt. 
 
Takk for oss!

Med vennlig hilsen
Gunn Iren Müller
Avtroppende FUG-leder