Barna og skolen trenger deg (tamil)

Welcome to school (tamil)

Welcome to lower secondary school! (tamil)

Læringsplakaten, Prinsipper for opplæringen, A4 (tamil)

Foreldreplakaten, A4 (tamil)