Elever har ulike behov, og ofte kan skolen legge til rette for at elevene kan delta i den vanlige undervisningen.

Hva sier loven?

Tegnspråk

Ungdommer som har rett til videregående opplæring etter ferdig grunnskole, og som har tegnspråk som førstespråk eller som har behov for slik opplæring, kan velge videregående opplæring i et tegnspråklig miljø (tilrettelagt opplæringstilbud) eller kan bruke tolk i vanlige videregående skoler (opplæringsloven § 3-9).

Nedsatt syn

Elever med sterkt nedsatt syn eller som er blinde har rett til opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler, til å finne frem på skolen, på vei til og fra skolen og i hjemmemiljøet (§ 3-10).

Det skal foretas en sakkyndig vurdering av elevens behov før fylkesmannen gir elevene denne retten. 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Der elever helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK), skal de få bruke egne kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler på skolen (§ 9-13). Dette behovet er også dekket av retten til spesialundervisning. 

Elever som har rett på spesialundervisning har også rett til å bruke to år ekstra på videregående skole for å nå opplæringsmålene.