Får hjelp tidlig

For noen elever er det ekstra vanskelig å komme seg på skolen. Det kan være mange grunner til dette - psykiske problemer, mobbing eller hjemmeforhold, og mange sliter selv om de egentlig har lyst til å gå på skolen. 

Da er det viktig at det finnes noen som kan hjelpe dem til å komme seg dit og fullføre ungdomsskolen, slik at de får muligheter til videre skolegang. En god investering, synes Kongsvinger kommune.

I et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NTNU og forskere fra Tyskland og Nederland jobber forskere med å lage en modell for å finne skolevegrerne tidlig. – Det gjøres en del forebyggende tiltak mot skolevegring i dag, men det er ulikt hvor tidlig og hvordan dette blir fulgt opp. Mange skoler og kommuner har planer, men noen følger bedre opp enn andre, sa Trude Havik fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger til NRK.

Les mer om hvordan god oppfølging fikk Fredrik (23) gjennom 2,5 harde år hos NRK