Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 2. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 3. Vil du ta verv i år?

 4. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 5. FUG mener klasselister må kunne deles

 6. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 7. Gode grunner til å ta verv på skolen

 8. Å bygge en skole for framtida

 9. Er du klar for foreldremøte?

 10. Aktive dager for FUG i Arendal

 11. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 12. Skolestart 2019

 13. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 14. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 15. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 16. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 17. Skjeve kaker blir også spist!

 18. FUG skuffet over kutt i Statped

 19. Mobbing - kva er rett definisjon?

 20. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 21. - Skolen har et humanitært problem

 22. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 23. Det viktige valget før sommeren

 24. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 25. Vi legger om til ny dataløsning

 26. Må få bedre rådgivning i videregående

 27. Lekser - til glede eller besvær?

 28. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 29. Stopp mobbing - råd til foreldre

 30. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 31. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 32. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 33. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 34. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 35. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 36. God jul fra FUG!

 37. Klare til dyst frå nyttår

 38. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 39. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 40. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 41. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 42. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 43. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 44. - Synd å sette barns læring på vent

 45. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 46. En god Halloween for alle barn

 47. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 48. Ledige stillinger

 49. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 50. Snakk sammen om skolemiljøet

 51. Laget rundt eleven - det er oss

 52. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 53. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 54. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 55. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 56. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 57. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 58. Adresse: Bø

 59. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 60. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 61. Nye FUG-filmer til skolestart

 62. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 63. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 64. Vi har fornyet oss!

 65. God sommer!

 66. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 67. Ivrige foreldre tok verv på straken

 68. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 69. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 70. Eit allsidig år for FUG

 71. Sykling, hjertesoner og dugnad

 72. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 73. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 74. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 75. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 76. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 77. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 78. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 79. Benedicte Bergseng Mælan er død

 80. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 81. Hugs Foreldreundersøkinga!

 82. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 83. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 84. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 85. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 86. En god Halloween for alle

 87. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 88. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 89. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 90. Sammen om hverdagsinkludering

 91. Bli med i nytt foreldrepanel

 92. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 93. Ny plakat og ny mobbelov

 94. FUG på Arendalsuka 2017

 95. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 96. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 97. En vanskelig uke

 98. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 99. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 100. Stor aktivitet i første FUG-år

Tillitsvalgte foreldre - film


Denne filmen presenterer de ulike rådsorganene som foreldre med barn i skolen kan engasjere seg i. Det legges spesielt vekt på Foreldreutvalget ved den enkelte skole. Filmen er et spesielt nyttig hjelpemiddel for foreldre som ønsker å vite mer om hva et verv i FAU kan innebære og om hvordan man kan komme i gang med FAU-arbeidet. Filmen gir også et innblikk i arbeidet til skolemiljøutvalget som arbeider spesielt med det fysiske og psykososiale miljøet ved skolene.

Hovedeksemplet i filmen er FAU-engasjementet ved Kampen skole i Stavanger. FAU ved denne skolen engasjerer seg bredt i ulike oppgaver, både i det sosiale og det faglige innholdet i skolehverdagen.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring