Hvis det ikke passer å vente til utviklingssamtalen/konferansetimen, ta kontakt med kontaktlæreren og be om et møte.

Mange skoler har spesialpedagoger som kan observere barnet for å vurdere om det er behov for tilrettelegging av den vanlige undervisningen eller om behovet er enda større.

Les om spesialundervisning

Du kan også ta skriftlig kontakt med skolen og be om bedre tilrettelegging. 

Foreldre kan selv ta kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og be om en utredning for barnet eller for å be om råd. LENKE: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/