Læremidler skal være gratis

Kompetansemålene i hvert enkelt fag sier hva elevene skal lære. Skolen kan ta i bruk mange forskjellige læremidler i undervisningen, for eksempel bøker, nettsider, lysark, videoer, bilder, praktiske oppgaver og undersøkelser. Alle læremidler som tas i bruk, skal være gratis.

Finn kompetansemål for hvert fag hos Utdanningsdirektoratet

Elevene får som regel låne bøker og utstyr av skolen gjennom skoleåret.

Foreldrene og elevene er ansvarlige for bøkene og utstyret som brukes, så hvis elevene mister eller ødelegger bøker/utstyr, må foreldrene erstatte dem.

Les mer om nettbrett og iPad

Snakk om undervisningen

Når foreldrene vet hvilke kompetansemål som gjelder for elevene, og hvordan skolen planlegger undervisningen for at alle elevene skal nå kompetansemålene, kan de lettere støtte barnet sitt.

Det kan derfor være lurt å spørre om dette i utviklingssamtalen/konferansetimen eller på foreldremøtet. Her er noen eksempler på spørsmål:

  • Hvilke læremidler bruker dere i samfunnsfag?
  • Hvordan underviser dere for at elevene skal lære å plassere hjemstedet sitt på et kart?
  • Hvordan kan vi som foreldre hjelpe til for at barna våre skal lære best mulig?

Hva sier loven?

Alle læremidler som brukes i undervisningen, skal være gratis i grunnskolen (opplæringsloven § 2-15).

Undervisningsmateriellet skal finnes både på bokmål og nynorsk, bortsett fra i norskfaget (opplæringsloven § 9-4). 

Læremidlene skal være i tråd med læreplanene for de ulike fagene.

Departementet har ansvar for at det utvikles lærebøker og andre læremidler for spesialundervisning (opplæringsloven § 5-19).

Les om læremidler på samisk, kvensk eller finsk

Les om tegnspråk, punktskrift og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Tips til foreldre-/klassekontakten

Hvis foreldrene kjenner kompetansemålene og vet hvordan skolen planlegger undervisningen for at alle elever skal nå dem, kan de lettere støtte barnet sitt.

Spør gjerne de andre foreldrene i klassen/gruppen hva de lurer på angående læringsmidler, og ta dette opp på foreldremøter eller i møter med kontaktlæreren / lærerne på trinnet.