Læremidler skal være gratis

Kompetansemålene i hvert enkelt fag sier hva elevene skal lære. Skolen kan ta i bruk mange forskjellige læremidler i undervisningen, for eksempel bøker, nettsider, lysark, videoer, bilder, praktiske oppgaver og undersøkelser. Alle læremidler som tas i bruk, skal være gratis.

Finn kompetansemål for hvert fag hos Utdanningsdirektoratet

Elevene får som regel låne bøker og utstyr av skolen gjennom skoleåret.

Foreldrene og elevene er ansvarlige for bøkene og utstyret som brukes, så hvis elevene mister eller ødelegger bøker/utstyr, må foreldrene erstatte dem.

Les mer om nettbrett og iPad

Hva sier loven?

Alle læremidler som brukes i undervisningen, skal være gratis i grunnskolen (opplæringsloven § 2-15).

Undervisningsmateriellet skal finnes både på bokmål og nynorsk, bortsett fra i norskfaget (opplæringsloven § 9-4). 

Læremidlene skal være i tråd med læreplanene for de ulike fagene.

Departementet har ansvar for at det utvikles lærebøker og andre læremidler for spesialundervisning (opplæringsloven § 5-19).

Les om tegnspråk, punktskrift og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

 

Snakk om undervisningen hjemme!

Når foreldrene vet hvilke kompetansemål som gjelder for elevene, og hvordan skolen planlegger undervisningen for at alle elevene skal nå kompetansemålene, kan de lettere støtte barnet sitt.

Det kan derfor være lurt å spørre om dette i foreldresamtalen eller på foreldremøtet på Vg1 og Vg2, og spør gjerne de andre foreldrene på forhånd. På Vg3, må foreldrene selv ha samtaler med sitt barn om opplæringen, og faglærerne skal følge opp at elevene når kompetansemålene. Her er noen eksempler på spørsmål:

  • Hvilke læremidler bruker dere i ulike fag?
  • Hvordan underviser dere for at elevene skal oppnå kompetansemålene?
  • Hvordan kan vi som foreldre hjelpe til for at barna våre skal lære best mulig?