FUG-leder Marius Chramer trapp
(Foto: FUG)

Marius Chramer, leder, Tromsø i Troms og Finnmark

Jeg heter Marius Chramer, er 47 år og bor i Tromsdalen, Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylkeskommune sammen med min samboer Camilla og mine fire barn i alderen fra 0-13 år.

Jeg er utdannet statsviter fra NTNU, har erfaring som prosjektleder og spesialrådgiver fra tidligere og jobber nå som assisterende avdelingsleder i samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Jeg har hatt verv som medlem i FAU, SU og SMU og vært klassekontakt ved Tromsdalen skole i til sammen fem år. Jeg er for tiden leder for FAU på Tromsdalen skole, men er i ferd med å avvikle mitt engasjement noen år for å ha fullt fokus på FUG-arbeidet.

Mine hjertesaker er at foreldre skal engasjere seg enda mer i barnas skolegang og at foreldrestemmen skal lyttes godt til. Jeg er også opptatt av å bygge en positiv kultur i utvalget og bygge et sterkt team sammen med sekretariatet. Jeg ønsker å bidra til å gjøre FUG enda bedre kjent i landet og å se på mulighetene for å utvikle FUG videre.

Marie Skinstad-Jansen nestleder FUG
(Foto: FUG)

Marie Skinstad-Jansen, nestleder, Moss i Viken

Jeg heter Marie Skinstad-Jansen, er 37 år og bor i Moss sammen med mannen min og våre tre barn. De er 11, ni og fem år gamle.

Jeg er utdannet jurist, og jobber nå som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, ved avdeling for barnehage- og utdanning.

Jeg har hatt verv som klassekontakt ved Melløs skole siden 2016 og innehar fremdeles vervet. Jeg har også hatt verv i samarbeidsutvalget og eierstyret i barnehagen. Jeg var leder i FUB i fem år fra 2015-2019.

Jeg brenner spesielt for at alle barn skal ha en skolehverdag der de opplever glede, læring og utvikling, og at de skal bli sett for den de er. Dette krever en skole som har kompetanse til å se hele barnet.

Videre er jeg opptatt av at alle ansatte i skolen skal få kompetanse til å skape en god dialog med foreldre, slik at alle foreldre opplever et reelt samarbeid med skolen.

Stig Oprann FUG-medlem
(Foto: FUG)

Stig Oprann, Porsgrunn i Vestfold og Telemark

Jeg heter Stig Oprann, er 55 år og bor i Bergsbygda som er en liten bygd ved kysten i Porsgrunn. Her bor jeg sammen med Mette og våre to yngste barn, Lillian på 16 år og Celine på 12 år. Vi har også to store jenter på 35 år og 31 år som nå har flyttet ut.

Jeg er utdannet elektroingeniør og min yrkeserfaring er stort sett innen salg, markedsføring og ledelse. Nå jobber jeg som eksport salgssjef innen fornybar energi for ABB i Skien.

Jeg har vært engasjert FAU-medlem og -leder i mange år. Første ved Kjørbekkhøgda Barneskole i Skien i fem år, der jeg også var med i SU. Deretter mange år i FAU ved Bergsbygda Montessoriskole der jeg fortsatt er FAU-leder. Jeg har også vært medlem og leder i FAU ved Tveten Ungdomsskole og leder og nestleder i det kommunale foreldreutvalget (KFU) siden 2014.

Mange skoler har i dag tatt i bruk lesebrett som en del av undervisningen. Det er interessant, og jeg ønsker å følge utviklingen og erfaringene med dette. Det er nå flere skoler som har fokus på lekser og har innført leksefri skole. Dette er også et tema jeg brenner for, og jeg tror vi vil se endringer her de neste årene. 

Violet Weli, FUG-medlem
(Foto: FUG)

Violet Weli, Oslo

Jeg heter Viloet Weli og bor i Oslo. Jeg er er mamma til fem barn, - tre døtre født i 1999, 2005 og 2008 og to sønner født i 1996 og 2011.

Jeg er andrespråkslærer og arbeider i Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA).

I de åtte årene jeg har jobbet i MiA, har jeg vært opptatt av hvor viktig det er for våre deltakere å se seg selv som en ressurs i det norske samfunnet. Jeg oppfordrer dem til å engasjere seg aktivt i barnas skolegang. 

Jeg har selv vært gjennom migrasjonsprosesser i flere land, og vet hvor viktig foreldrenes engasjement er for å bidra til at barna får en god skolehverdag.

Ettersom jeg jobber med folk fra ulike land, er jeg opptatt av kulturutveksling. Blant annet har jeg funnet glede i å lage mat sammen med andre fra forskjellige land. Gjennom matlaging skaper vi felleskap og lærer av hverandre. 

Jeg synes det er viktig at voksne og barn bruker mer tid sammen. Jeg pleier å høre på musikk med barna mine, og av og til danser vi sammen.

Mine hjertesaker innenfor skoleområdet er å styrke foreldre- og  skolesamarbeidet, og å legge til rette for opplæring for alle, på ulike nivåer og ut fra ulike behov.

Renate Toft, FUG-medlem
(Foto: FUG)

Renate Toft, Sotra i Vestland

Jeg heter Renate Toft er 42 år og kommer fra Sotra utenfor Bergen. Jeg er gift, og har fem barn i alderen 23, 21, 18, 15 og 11 år.

Jeg er utdannet innenfor kokkefaget og har jobbet litt som kokk på hotell og kafe. De siste syv årene har jeg jobbet som kokk/kjøkkenassistent i barnehage. Jeg har opgså vært assistent i barnehage og SFO.

Jeg har vært med i FAU i ca. 18 år og har vært engasjert med alle våre barn i barnehagen og på skolen. Jeg har også vært medlem i samarbeidsutvalgene i barnehage og på skolen.

Jeg sitter i dag i styret til NFU (Norsk Forening For Utviklingshemmet) i Sotra og Øygarden, og jeg sitter i styret til NFU Hordaland, der jeg har vært med i fire år. Jeg er med på å holde kurs for nye foreldre til barn med spesielle behov i alderen 0 til seks år med HABU i Bergen.

Mine hjertesaker innenfor skoleområde er barn med spesielle behov. Det å få til en god og trygg skolehverdag med trygge voksne rundt seg er veldig viktig. Tidlig møte mellom hjem og skole betyr mye for å få til et god samarbeid; det gir gode og trygge rammer for barnet.

En god skolepolitikk er viktig for å få til en god inkludering av alle barn. Alle barn har rett til å gå på en vanlig skole, og å bli inkludert i et felleskap. Det har mye å si for det sosiale livet til barnet videre i livet.

FUG-medlem Audun Fiskum
(Foto: FUG)

Audun Fiskum, Harran i Trøndelag

Jeg heter Audun Fiskum, er 49 år og bor på Harran i Grong kommune lengst nord i Trøndelag, sammen med Kari Sofie. Vi har tre barn i skolepliktig alder: Andreas på 11 år, Othelie på åtte år og Pernille på seks år.

Jeg har utdanning innen landbruk og litt regnskap/økonomi. Jeg er selvstendig næringsdrivende, og driver i dag som økologisk melkebonde, og litt entrepenør på vinterstid.

Jeg har hatt verv i lokalt FAU de siste 10 årene, for det meste som nestleder. Har i tillegg vært varamedlem i FUB i perioden 2015-2019.

Jeg brenner spesielt for overganger (til skole og internt i skolen), og en trygg og sikker hverdag i skolen. Tidlig innsats i skolen er også en viktig sak.

Sara Marja Magga
(Foto: FUG)

Sara Marja Magga, Kautokeino i Troms og Finnmark

Jeg heter Sara Marja Magga, er 45 år og bor i Guovdageaidnu/Kautokeino sammen med min datter som snart er sju år. 

Jeg er utdannet innen journalistikk og kommunikasjonsfag samt samisk språk, har erfaring som kommunikasjonsmedarbeider, enhetsleder og språkarbeider, og jobber nå som rådgiver  ved Universitetet i Tromsø.

Jeg har hatt verv som leder og medlem i FAU på Suaja maanagierte som er den sørsamiske barnehagen på Snåsa. Nå er jeg den ene av to klassekontakter i klassen til dattera mi, og også vara til FAU i Guovdageaidnu mánáidskuvla/Kautokeino barneskole. 

Jeg brenner spesielt for barns rett til samiskopplæring. I tillegg til det, brenner jeg for en god og trygg skolehverdag hvor man tar grep om mobbesaker slik at barn og unge skal slippe å oppleve slikt. 

Linda Sandåker vara FUG
(Foto: FUG)

Linda Sandåker, varamedlem, Misvær i Nordland

Jeg heter Linda Sandåker, er 46 år og bor i Misvær i Bodø kommune sammen med mine to barn, India (13) og Jonatan (15).

Jeg er utdannet coach og har blant annet arbeidet som nærmiljøleder, styrer i barnehage og jeg har bred erfaring med ledelse i kreativ næring. Jeg har gjennomført et bokprosjekt, holdt kurs og foredrag, samt at jeg har hatt gleden av å bidra i et vellykket motivasjonsprosjekt i videregående skole. I dag jobber jeg som Coach i Raise-Gruppen AS og driver egne prosjekter.  

Jeg har hatt verv som klassekontakt og FAU-leder/SU-leder ved Misvær skole i syv av de 10 siste årene. Skoleåret 2019/2020 er jeg FAU-leder ved skolen og sitter i Bodø kommunes kommunale foreldreutvalg (KFU). 

Jeg brenner spesielt for et godt, trygt og inspirerende læringsmiljø hvor elevene opplever mening, mestring og motivasjon. Jeg brenner for et godt hjem-skole samarbeid - det er avgjørende for våre barns opplevelse og resultat av den viktige tiden i deres liv.

Lars Nordgård, FUG-varamedlem 2
(Foto: FUG)

Lars Nordgård, varamedlem, Titran i Trøndelag

Jeg heter Lars Østen Nordgård, er 47 år og bor på Titran I Trøndelag, Jeg bor alene men har barna Astrid (9) og Live (8) annenhver uke. 

Jeg har utdannelse innen prosjektledelse, har befalsutdanning i Forsvaret og har studert matematikk på Universitetet i Oslo.

Jeg har erfaring som avisbud, matros, fisker, lagerarbeider, kundekonsulent, brukerstøtte og systemansvarlig i Telenor, prosjektleder, selger, vekter, befal og militær konstabel i Forsvaret, mattelærer i grunnskolen, leder for asylmottak, logistikksjef, røkter i oppdrettsnæringen, fire år i kommunestyret og leder i kontrollutvalget i Frøya kommune. Jeg jobber nå som avdelingsleder ved Ragn-Sells sitt gjennvinningsanlegg på Hitra.

Jeg har hatt verv som klassekontakt/FAU-medlem i fire år, de siste tre år som FAU-leder ved Sistranda skole, nå Siustranda barneskole da skolen ble delt i 2019. Jeg har også vært leder i SU ved samme skole siste tre årene. I tillegg har jeg vært fire år i SU for Hamarvik barnehage på Frøya. 

Jeg brenner spesielt for at alle barn skal ha et tilbud tilpasset for dem, barn har forskjellige evner og lærer i forskjellig tempo. Dette må skolene ta hensyn til.