En spesiell tid, men nå er forbudene færre og vi har endelig alle elevene tilbake på skolen. 

Vi har i FUG sagt at trafikklys «gult er kult» når det er ikke lengre kreves «røde» smitteverntiltak på skolene. Vi heier som alltid på alle de ansatte på skolene som nå har måttet omstille seg, igjen – denne gangen for å åpne opp og slippe inn.

FUGs prioriterte saker 2020-23
(Foto: FUG)

FUGs kjernesaker

Vi har nylig gjennomført vårt tredje utvalgsmøte. Vi skulle egentlig samles i Røros, men vi utsetter besøket ett år på grunn av pandemien.

Vi gjorde derfor som elevene har blitt flinke til, vi tok møtet på Teams. Denne digitale løsningen fungerte godt og vi fikk landet vi våre prioriterte saker. 

Kjernesakene våre for perioden 2020-23 blir blant annet trygge overganger for alle barn og unge gjennom hele skoleløpet, forebygging av utenforskap, et godt og inkluderende klassemiljø og trygg digital hverdag.

Vi fikk også behandlet NOU 2019:25 «Med rett til å mestre».

Guide for hjemmeskole

FUG ønsker å være tydelige framover for å kunne gi noen vel funderte vurderinger og råd for hva som har fungert bra under hjemmeundervisningen og på hva som ikke har fungert så bra. 

Vi er opptatt av at myndighetene utarbeider en guide for hjemmeskole slik at vi foreldre ikke trenger være usikker på hva vi kan forvente, når vi kan forvente det og hvor ofte - pluss hva skolen og lærerne forventer av oss. 

Vi ønsker også at foreldrene blir tatt med på råd for hvilke digitale verktøy kommunen og skolen tar i bruk og tilbys opplæring i hvordan man bruker disse.

Forsiden Ny Opplæringslov
(Foto: privat)

Må aldri få bli vedtatt

Betydningen av at foreldrene tas med i beslutningsprosesser som berører barna deres og dem selv understrekes gjennom lovhjemlingen av skolens råd og utvalg som FAU og elevråd. 

Rådsorganene skal involveres og medvirke i beslutningsprosessene for skolen – dette er helt avgjørende for tilliten i hjem- skolesamarbeidet, god trivsel og bedre læring.

Forslaget om at rådsorganene ikke lenger skal være lovhjemlet må aldri få bli vedtatt av Stortinget. Dessverre foreslår NOU 219:23 «Ny opplæringslov» nettopp det, noe som i så fall vil svekke foreldrestemmen, pulverisere foreldresamarbeidet, bidra til større ulikheter i samfunnet og svekke demokratiet vårt. 

Vi er derfor svært stolt over å se at foreldrene i Norge engasjerer seg mot dette og mobiliserer bredt nasjonalt for mer medvirkning og samarbeid – ikke mindre! Husk høringsfristen 1. juli. 

Far og gutt med drage
(Foto: Colourbox)

God sommer!

Om bare noen dager er sommerferien, eller sommarlovet som svenskene kaller det, her igjen og skoleåret er over. For det er virkelig lov til å glede seg til ferien nå. 

For noen betyr det at man skal begynne på ny skole med de forventninger og tanker det gir. Det er viktig at disse overgangene gjøres gode. 

Jeg håper også at mange av dere er klare til å ta verv på skolene når de starter opp igjen i august.

Med ønske om en god og vel fortjent sommerferie til dere alle sammen!

Marius Chramer, FUG-leder